VZN

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022 o chove, vodení a držaní psov na území obce Zvolenská Slatina

Zv_Slatina-VZN_6_2022-o_chove_vodení_a_držaní_psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 655,22 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene na území obce Zvolenská Slatina

Zv_Slatina-VZN_5_2022-o_verejnom_poriadku_a_pravidlách_na_udržiavanie_čistoty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 206,26 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022, ktorým sa zrušujú niektoré všeobecne záväzné nariadenia obce Zvolenská Slatina

Zv_Slatina-VZN_4_2022,ktorým_sa_zrušujú_niektoré_VZN_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,08 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce Zvolenská Slatina

Zv_Slatina-VZN_1_2022-o_prideľovaní_nájomných_bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 314,93 kB

VZN 4_2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Zvolenská Slatina

VZN 4_2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Zvolenská Slatina.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 519,92 kB

VZN 2_2021 o podmienkach držania psov

VZN 2_2021 o podmienkach držania psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 922,28 kB

Všobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

Všobecne záväzné nariadenie č. 4:2020 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 736,81 kB

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3:2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 386,2 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Zvolenská Slatina

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2:2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Zvolenská Slatina.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 229,2 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o verejnom poriadku

vzn 1_2020 o verejnom poriadku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,3 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 8_2019 miestne dane za KO zverejnenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 385,97 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o dani z nehnuteľností

vzn 7_2019_dzn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,69 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6:2019 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 375,38 kB
Zobrazené 21-40 z 103