Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 733
TÝŽDEŇ: 2972
CELKOM: 579568

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, štvrtok 5. 12. 2019
1 °C -6 °C
jasná obloha, východný vánok
vietorV, 1.12m/s
tlak1029hPa
vlhkosť73%

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školských zariadení

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o organizácii miestneho referenda v obci Zvolenská Slatina

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o verejnom poriadku

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školských zariadení a na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy zriadených na území obce Zvolenská Slatina

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Zvolenská Slatina

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o postupe pri poskytovaní príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o úhradách za služby a úkony poskytované obcou Zvolenská Slatina

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školských zariadení a na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy a centra voľného času zriadené na území obce Zvolenská Slatina

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017 o prenájme nehnuteľného majetku

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o miestnej dani za psa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o dani z nehnuteľností

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2017 obce Zvolenská Slatina k umiestňovaniu volebných plagátov zaregistrovaných kandidátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 obce Zvolenská Slatina o určení výšky príspevku na činnosť školy a školských zariadení

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školských zariadení a na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy a centra voľného času zriadené na území obce Zvolenská Slatina

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zvolenská Slatina č. 6 /2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Zvolenská Slatina č. 5/2016 – o prevádzkovom poriadku pohrebiska

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (Trhový poriadok)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zvolenská Slatina č. 3/2016 o stanovení podmienok prenajímania nájomných bytov bežného štandardu

Príloha k VZN č. 3/2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZVOLENSKÁ SLATINA č. 2/2016 o určení názvu ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Zvolenská Slatina, v katastrálnom území Slatinka a Zvolenská Slatina

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zvolenská Slatina č. 1 /2016 o určení miesta a času zápisu detí do I. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zvolenská Slatina

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zvolenská Slatina č. 14/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 258x | 18.12.2012

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zvolenská Slatina č. 2/2013 o stanovení podmienok prenajímania nájomných bytov bežného štandardu Stiahnuté: 274x | 22.11.2013

Všeobecné záväzné nariadenie obce Zvolenská Slatina č. 3/2010 – o záväzných častiach územného plánu obce Zvolenská Slatina Stiahnuté: 501x | 01.01.2010

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Zvolenská Slatina č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 330x | 23.08.2012

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zvolenská Slatina č. 4/2015 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času Stiahnuté: 296x | 07.10.2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zvolenská Slatina č. 5 /2013  o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2014 Stiahnuté: 290x | 17.01.2014

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zvolenská Slatina č. 6 /2014 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2015 Stiahnuté: 302x | 01.01.2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zvolenská Slatina č. 6/2013 o miestnej dani za ubytovanie Stiahnuté: 282x | 17.12.2013

Všeobecné záväzné nariadenie obce Zvolenská Slatina č. 8/2010 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Zvolenská Slatina Stiahnuté: 356x | 25.04.2012

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zvolenská Slatina č. 8/2014 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 325x | 13.01.2015

Všeobecné záväzné nariadenie obce Zvolenská Slatina č. 9/2015 Stiahnuté: 265x | 22.12.2015

Všeobecne záväzného nariadenia obce Zvolenská Slatina 3/2013 Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania Stiahnuté: 285x | 25.11.2013

Všeobecne záväzného nariadenia obce ZVOLENSKÁ SLATINA č. 2/2014 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov Stiahnuté: 293x | 20.11.2014

Všeobecne záväzného nariadenia obce ZVOLENSKÁ SLATINA č. 3/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd Stiahnuté: 282x | 20.11.2014

Všeobecne záväzného nariadenia obce Zvolenská Slatina č. 4/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 326x | 17.12.2013

Všeobecne záväzného nariadenia obce Zvolenská Slatina č. 4/2014 o verejnom poriadku Stiahnuté: 301x | 20.11.2014

Všeobecne záväzného nariadenia obce Zvolenská Slatina č. 5/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 287x | 13.01.2015

Všeobecne záväzného nariadenia obce Zvolenská Slatina č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 444x | 22.12.2015

VZN Obce Zvolenská Slatina č. 2/2015 T. Vansovej 353/3, Zvolenská Slatina Stiahnuté: 269x | 24.06.2015

Stránka