Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 71
TÝŽDEŇ: 1341
CELKOM: 831277

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, piatok 14. 5. 2021
mierny dážď 11 °C 8 °C
mierny dážď, slabý západný vietor
vietorZ, 2.17m/s
tlak1007hPa
vlhkosť95%
zrážky10.26mm

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

 

VZN 2_2021 o podmienkach držania psov (922.28 kB)

VZN 1_2021 o poskytovaní sociálnych služieb Obce Zvolenská Slatina a poskytovaní finančných príspevkov na zabezpečenie prevádzky sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi (1.27 MB)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Zvolenská Slatina

Všobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Zvolenská Slatina

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Zvolenská Slatina

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o verejnom poriadku

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o dani z nehnuteľností

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a dieťa školského zariadenia zriadeného na území obce Zvolenská Slatina

Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školských zariadení

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o organizácii miestneho referenda v obci Zvolenská Slatina

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o verejnom poriadku

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školských zariadení a na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy zriadených na území obce Zvolenská Slatina

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Zvolenská Slatina

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o postupe pri poskytovaní príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o úhradách za služby a úkony poskytované obcou Zvolenská Slatina

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školských zariadení a na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy a centra voľného času zriadené na území obce Zvolenská Slatina

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017 o prenájme nehnuteľného majetku

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o miestnej dani za psa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o dani z nehnuteľností

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2017 obce Zvolenská Slatina k umiestňovaniu volebných plagátov zaregistrovaných kandidátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 obce Zvolenská Slatina o určení výšky príspevku na činnosť školy a školských zariadení

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školských zariadení a na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy a centra voľného času zriadené na území obce Zvolenská Slatina

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zvolenská Slatina č. 6 /2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Zvolenská Slatina č. 5/2016 – o prevádzkovom poriadku pohrebiska

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (Trhový poriadok)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zvolenská Slatina č. 3/2016 o stanovení podmienok prenajímania nájomných bytov bežného štandardu

Príloha k VZN č. 3/2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZVOLENSKÁ SLATINA č. 2/2016 o určení názvu ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Zvolenská Slatina, v katastrálnom území Slatinka a Zvolenská Slatina

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zvolenská Slatina č. 1 /2016 o určení miesta a času zápisu detí do I. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zvolenská Slatina

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zvolenská Slatina č. 14/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 338x | 18.12.2012

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zvolenská Slatina č. 2/2013 o stanovení podmienok prenajímania nájomných bytov bežného štandardu Stiahnuté: 365x | 22.11.2013

Všeobecné záväzné nariadenie obce Zvolenská Slatina č. 3/2010 – o záväzných častiach územného plánu obce Zvolenská Slatina Stiahnuté: 646x | 01.01.2010

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Zvolenská Slatina č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 1333x | 23.08.2012

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zvolenská Slatina č. 4/2015 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času Stiahnuté: 375x | 07.10.2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zvolenská Slatina č. 5 /2013  o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2014 Stiahnuté: 373x | 17.01.2014

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zvolenská Slatina č. 6 /2014 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2015 Stiahnuté: 384x | 01.01.2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zvolenská Slatina č. 6/2013 o miestnej dani za ubytovanie Stiahnuté: 377x | 17.12.2013

Všeobecné záväzné nariadenie obce Zvolenská Slatina č. 8/2010 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Zvolenská Slatina Stiahnuté: 440x | 25.04.2012

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zvolenská Slatina č. 8/2014 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 413x | 13.01.2015

Všeobecné záväzné nariadenie obce Zvolenská Slatina č. 9/2015 Stiahnuté: 343x | 22.12.2015

Všeobecne záväzného nariadenia obce Zvolenská Slatina 3/2013 Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania Stiahnuté: 374x | 25.11.2013

Všeobecne záväzného nariadenia obce ZVOLENSKÁ SLATINA č. 2/2014 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov Stiahnuté: 370x | 20.11.2014

Všeobecne záväzného nariadenia obce ZVOLENSKÁ SLATINA č. 3/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd Stiahnuté: 358x | 20.11.2014

Všeobecne záväzného nariadenia obce Zvolenská Slatina č. 4/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 406x | 17.12.2013

Všeobecne záväzného nariadenia obce Zvolenská Slatina č. 4/2014 o verejnom poriadku Stiahnuté: 385x | 20.11.2014

Všeobecne záväzného nariadenia obce Zvolenská Slatina č. 5/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 360x | 13.01.2015

Všeobecne záväzného nariadenia obce Zvolenská Slatina č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 557x | 22.12.2015

VZN Obce Zvolenská Slatina č. 2/2015 T. Vansovej 353/3, Zvolenská Slatina Stiahnuté: 360x | 24.06.2015

Stránka