Urbariát obce

  • Predseda: Ivan Brachna, č. t. 0902 220 655
  • Tajomník: Peter Pavlík, č.t. 0903 784 278
  • evidencia podielnikov
  • e-mail: urbariatzv.slatina@gmail.com

Oznamujeme podielnikom, že stránkové dni sú vždy v piatok od 16.00 – 18.00 hod v budove Urbariátu na Školskej ulici č. 15.

Zmluva o založení spoločenstva

Volebný poriadok (109.42 kB)

Správa o hospodárení Urbariátu Zvolenská Slatina k 31.12.2022 (126.05 kB)

Zoznam všetkých spoluvlastníkov Typ: PDF dokument, Velkosť: 255.05 kB