Komisie OZ

 

Komisia kultúry, športu a mládeže a školstva

predseda: Ing. Martin Cerovský

členovia:

Ing. arch. Matej Fekiač

Ivan Fiľo

Mgr. Mária Huliaková

Mgr. Marcela Melicherčíková

doc. Ing. Marián Kučera, PhD.

Peter Nosál

Jana Korísteková

Bc. Judita Magdičová

Aneta Konôpková

Zapisovateľ: Ivona Pavlíková

 

Komisia na tvorbu a posúdenie VZN

predseda:  PaedDr. Slavomír Hanuska

členovia: 

Ivan Fiľo

doc. Ing. Marián Kučera, PhD.

Zapisovateľ: Ing. Viera Gibalová

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

predseda: Mgr. Mária Huliaková

členovia:

Ing. Jakub Havlík

Zapisovateľ: Zuzana Hrašková

Komisa výstavby a životného prostredia, cestovného ruchu a rozvoja

predseda: Ing. arch. Matej Fekiač

členovia:

Ing. Martin Cerovský

Ing. Jakub Havlík

PaedDr. Slavomír Hanuska

Ing. Rastislav Lupták

Ing. Jana Pavlíková

Ing. Michal Marko

Ing. Pavol Červený

Mgr. Ondrej Červený

Ing. Ján Šulek

Zapisovateľ: Zuzana Fekiačová