Divadelný ochotnícky súbor Terézie Vansovej

Čas smutný, prežalostný

Slatinskí divadelní ochotníci nás už mnohokrát presvedčili o svojom divadelnom majstrovstve, keď nás potešili hereckým umením a reprezentovali našu obec na širokom okolí i v rámci celého Slovenska. Nebolo tomu inak ani 29. decembra, kedy sa konala premiéra divadelnej hry pod názvom Čas smutný, prežalostný, ktorú si pre nás pripravili členovia Divadelného ochotníckeho súboru Terézie Vansovej pri Miestnom odbore Matice slovenskej. Autorom predlohy bol náš spoluobčan pán Štefan Jombík a hra bola inscenovaná pri jeho jubileu osemdesiatych narodenín. Režijne hru pripravil pán Pavel Maľa. Postavy stvárnili Pavel Maľa, Milan Beňo, Zuzana Kokavcová, Judita Magdičová, Ľubomír Žubritovský, Ján Kurnas, Monika Žubritovská, Viera Smutná, Zuzana Šovčíková, Zuzana Schieberová a Kristína Libiaková.

Už dlhší čas pred predstavením očakávala hercov kinosála preplnená divákmi, plnými očakávania a túžiacimi po divadelnom zážitku. Názov divadelnej hry síce mohol vyvolať dojem, že pôjde skôr o tragédiu či trpké spomínanie na bolesti života v pokročilom veku, záujmu obecenstva to však nijako neuškodilo. Hneď prvé výstupy nás však presvedčili, že hoci v tejto hre budú postavy určite plakať, nám divákom to určite nehrozí, iba ak od smiechu. Námetom bolo síce umretie starej mamy, resp. mamy a svokry, ale bolo podané s humorom, odľahčením, ba aj s trochou satiry. Celým dejom nás sprevádzali humorné scény, piesne, pripomienky a rozhovory postáv. Ako sa hovorí, na chudine zosnulej neostal ani vlas suchý, v tomto prípade nespomenutý či neohovorený, no podobne na tom boli aj ďalšie postavy.

Krásnou a neobyčajnou súčasťou hry bola obrázková prezentácia, ktorá nám bližšie priblížila niektoré udalosti a bola výstižným spôsobom komentovaná. Jej autorom bol pán Ivan Berky. Jednotlivé situácie, hoci upravené pre potreby divadla, vyzerali, ako by tým skutočným z oka vypadli, a keby sme zalovili v pamäti, určite by sa nám vyjavil nejaký ten pohreb či dva, okolo ktorých sa udiala podobná vec.

Mimo diania na scéne neostávalo ani publikum, ktoré výkony hercov odmeňovalo spontánnym potleskom.

Potlesk nasledoval aj po záverečnej scéne. Tým sa však program nekončil. Po „klaňačke“ nasledovala časť venovaná pánovi Štefanovi Jombíkovi a jeho jubileu. Okrem blahoželaní od predstaviteľov obce, miestneho odboru a hercov sa ku gratuláciám pripojil aj vedúci Divadelného odboru Matice slovenskej pán Mgr. Marián Lacko. Všetci gratulanti ocenili a vyzdvihli prínos pána Jombíka k rozvoju kultúrneho života v našej obci a vyslovili prianie ďalších tvorivých síl. Pánovi Jombíkovi bola zároveň udelená aj medaila obce Zvolenská Slatina.

Na záver, milí čitatelia, dúfam, že mi dovolíte, aby som sa v mene svojom aj vašom tiež pripojil ku gratuláciám, a zaželal pánovi Jombíkovi mnoho zdravia a úspechov v tvorivej práci, aby sme sa ešte mnohokrát mohli zabávať na jeho humore, pretavenom do podoby divadelnej hry.

Ivan Hraško

Premiéra divadelnej hry – Čas smutný prežalostný… – autor: Štefan Jombík

autor: Matej Fekiačautor: Matej Fekiačautor: Matej Fekiač

autor: Matej Fekiač

Slatinskí ochotníci v Trebišove