Komunálne voľby

Výsledky komunálnych volieb 2022 (800.75 kB)

 

E-mailová adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OkVK : sekretariat@zvolenskaslatina.sk, trhovisko@zvolenskaslatina.sk

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu Obce Zvolenská Slatina (100.71 kB)

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Zvolenskej Slatine (120.89 kB)

Zápis oprávnených voličov do špeciálnych zoznamov - pri ochorení COVID-19 (393.33 kB)

Rozhodnutie predsedu NR SR (188.83 kB)

Oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb (30.38 kB)

Určenie počtu poslancov a volebné obvody (37.59 kB)

Určenie osôb na organizačnú a technickú prípravu volieb 2022 (27.8 kB)

Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie (32.77 kB)

Oznam - Podávanie kandidátnych listín (568.58 kB)

Informácia pre voliča (137.19 kB)

Informácia o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí (90.8 kB)

Informácia o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov (88.76 kB)

KL pol. strana OZ (31.09 kB)

KL pol. strana starosta (29.72 kB)

Vyhlásenie kandidáta PS starosta (29.86 kB)

Vyhlásenie kandidáta PS do OZ (30.09 kB)

Oznámenie o určení splnomocnenca (29.93 kB)

KL NK OZ (27.52 kB)

KL NK starosta (29.52 kB)

Vyhlásenie NK OZ (27.7 kB)

Vyhlásenie NK starosta (27.5 kB)

Splnomocnenie NK na doručenie KL (28.08 kB)

Podpisová listina NK starosta (30.58 kB)

Podpisová listina NK OZ (30.8 kB)

Delegovanie do OVK (17.28 kB)

Delegovanie do MVK (16.54 kB)

Správa o FP volebná kampaň KV (16.84 kB)