Zásady odmeňovania

Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine podľa § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 25 ods. 9  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) sa uznieslo na týchto zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

vo Zvolenskej Slatine :

 

Zásady odmeňovania poslancov Typ: PDF dokument, Velkosť: 192.57 kB