Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 86
TÝŽDEŇ: 2704
CELKOM: 893092

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, sobota 16. 10. 2021
polojasno 15 °C 7 °C
polojasno, slabý severný vietor
vietorS, 1.76m/s
tlak1019hPa
vlhkosť56%

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Zásady odmeňovania poslancov OZ

 

Zásady odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva vo Zvolenskej Slatine

Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine podľa § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 25 ods. 9  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) sa uznieslo na týchto zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

vo Zvolenskej Slatina :

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 

Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

vo Zvolenskej Slatine (ďalej len „poslanec“) pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu tejto funkcie.

 

Článok 2

Odmeny poslancov

1. Poslancovi sa poskytujú nasledovné odmeny:

a) vo výške 30 EUR za každú účasť poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva

b) vo výške 40 EUR za každú účasť poslanca na pracovnej porade poslancov

c) vo výške 20 EUR za každú účasť poslanca na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva

d) vo výške 7 EUR za výkon funkcie sobášiaceho – za každú účasť poslanca na uzavretí manželstva ako sobášiaceho. V prípade viacerých obradov uzavretia manželstva v jeden deň za každý ďalší obrad je odmena pre sobášiaceho poslanca vo výške 5 EUR.

2. V prípade, že účasť poslanca na rokovaniach uvedených v bode 1 je kratšia  ako polovica času trvania tohto rokovania, kráti sa uvedená odmena na polovicu.

3. Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy.  Návrh na túto odmenu predkladá starosta  obce alebo niektorí z poslancov. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.

Článok 3

Odmeňovanie zástupcu starostu

1. Zástupcovi starostu, ktorý nie je uvoľneným poslancom podľa § 25 ods. 8 zákona o obecnom zriadení, sa poskytuje mesačná odmena vo výške 170 EUR. Okrem toho zástupca starostu ako poslanec má nárok aj na odmenu podľa článku 2.

2. Zástupcovi starostu možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce. O poskytnutí tejto odmeny a o jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.

Článok 4

Odmeňovanie členov komisie

1. Ostatným členom komisie obecného zastupiteľstva sa poskytuje odmena vo výške 20 EUR za každú účasť na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva.

2. Členom komisie obecného zastupiteľstva možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce. O poskytnutí tejto odmeny a o jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.

Článok 5

Spoločné ustanovenia

1. Odmeny poslancom v zmysle týchto zásad sa vyplácajú raz za obdobie troch mesiacov v najbližšom nasledujúcom výplatnom termíne určenom pre zamestnancov obce (obecného úradu). Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca, výnimočne aj v hotovosti v pokladni obecného úradu.

2. Odmeny členom komisií obecného zastupiteľstva sa vyplácajú raz za polroka v najbližšom výplatnom termíne určenom pre zamestnancov obce. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet člena komisie, výnimočne aj v hotovosti v pokladni obecného úradu.

3. Podkladom pre vyplatenie odmeny je prezenčná listina zo zasadnutia obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Zvolenská Slatina a prezenčná listina zo zasadnutí jednotlivých komisií.

3. Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto zásadám alebo prijatím nových zásad. Na prijatie týchto zásad alebo na ich zmenu sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia podľa článku 2 ods. 3 a článku 3 ods. 2 týchto zásad sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

Článok 6

Záverečné ustanovenia

Uvedené zásady boli schválené obecným zastupiteľstvom dňa 26.01.2015 uznesením č.

Zrušujú sa zásady o odmeňovaní poslancov obecného zastupiteľstva vo Zvolenskej Slatine  zo dňa 26.04.2010 schválené uznesením

č. 320/2010.

Vo Zvolenskej Slatine dňa 12.01.2015

Ing. Mária Klimentová

starostka obce

Zásady odmeňovanie poslancov