Slatinské dobro

ocenenie výnimočných ľudí zo Zvolenskej Slatiny

 

Slatinské dobro je ocenenie pre výnimočných ľudí zo Zvolenskej Slatiny za ich:

 • dobrovoľnícke aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života vykonávané bez nároku na odmenu;
 • reprezentáciu obce a šírenie jej dobrého mena na Slovensku alebo v zahraničí.

Zmyslom ocenenia je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí sa snažia obec Zvolenskú Slatinu meniť na dobré miesto pre život alebo šíriť jej dobré meno. Udelenie ocenenia sa osvedčuje symbolickou cenou s umeleckou hodnotou a certifikátom.

Ocenenie je určené len pre ľudí, ktorí majú v čase nominácie trvalý pobyt vo Zvolenskej Slatine a každoročne vrcholí 17. novembra slávnostným podujatím, počas ktorého sú osobne odovzdané ocenenia oceneným v nasledovných kategóriách:

 • šport do 25 rokov / nad 25 rokov
 • kultúra do 25 rokov / nad 25 rokov
 • rozvoj komunity (sociálna oblasť, deti a mládež, životné prostredie...) do 25 rokov / nad 25 rokov

 

Pravidlá udeľovania ocenenia Slatinské dobro

Oceňovanie organizuje obec Zvolenská Slatina pod záštitou starostu obce a o udelení ocenení rozhodujú poslanci obecného zastupiteľstva obce na základe nominácii od občanov obce. Ocenenie nie je možné udeliť poslancom, starostovi a hlavnému kontrolórovi obce Zvolenská Slatina v období aktívneho výkonu mandátu. Taktiež zamestnancom obce Zvolenská Slatina v čase pracovno-právneho vzťahu.

 

Nominácia musí obsahovať:

 • meno, priezvisko, kontakt na nominovanú osobu - musí mať trvalý pobyt vo Zv. Slatine
 • detailný popis činnosti, za ktorú je nominovaná/ý v rozsahu min. 1000 znakov vrátane medzier a kategóriu, v ktorej je osoba nominovaná
 • údaje o tom, kto nominuje (meno, priezvisko, adresa, tel. kontakt) – musí mať trvalý pobyt vo Zv. Slatine

Uzávierka prijímania nominácií je v piatok 27. septembra 2024. Nominácie sa doručujú fyzicky na obecný úrad alebo elektronicky e-mailom na starosta@zvolenskaslatina.sk.

Celý štatút ocenenia si môžete prečítať tu: Štatút Slatinské dobro Typ: PDF dokument, Velkosť: 736.99 kB

 

Slatinské dobro 2023

V piatok 17. novembra 2023 sa konal 1. ročník slávnostného udeľovania ocenení Slatinské dobro 2023. Je dôležité, aby sme v sebe hľadali to najlepšie, lebo od každého z nás závisí v akej krajine budeme spoločne žijeme. Zmyslom ocenenia Slatinské dobro je oceniť ľudí, ktorým na tom záleží. Veľmi si vážime, že môžeme žiť v dedine, kde si ľudia všímajú dobro okolo seba. Tešíme sa, že do prvého ročníka ocenenia prišlo od občano až 11 nominácii v 4 kategóriách. Komisia zložená z poslancov a starostky obce mala neľahkú úlohu, vybrať 4 ocenených. Aj keď sme nemohli oceniť každého z nominovaných, veríme, že aj samotná nominácia je malým ocenením.

Hodnotiaca komisia po dôkladnom zvážení sa rozhodla udeliť ocenenie Slatinské dobro 2023:

 • v kategórii šport do 25 rokov Dávidovi Mudrákovi;
 • v kategórii šport nad 25 rokov Jozefovi Pavlíkovi;
 • v kategórii kultúra nad 25 rokov Marekovi Hanuskovi;
 • v kategórii komunitný rozvoj nad 25 rokov Matejovi Schieberovi.

Ocenení Slatinské dobro 2023