Plán zasadnutí

Plán zasadnutí poslancov Obecného zastupiteľstva na rok 2024

Riadne zasadnutie poslancov OZ sa bude konať vždy v pondelok každý tretí mesiac
so začiatkom o 17.30 hod. v zasadačke kultúrneho domu v nasledovných dňoch:

11.03.2024      10.06.2024      09.09.2024      09.12.2024