Skautský oddiel, 21. zbor Korčín

Web: www.korcin.webnode.sk

FB: https://www.facebook.com/21.zbor

Adresa klubovne: SNP 26, 962 01 Zvolenská Slatina

Skauting je prepracovaný systém výchovy a sebavýchovy, ktorý ponúka pomoc rodičom pri výchove ich detí. Dnešné mladé deti zas oslovuje príťažlivými i nevšednými formami aktivít a činnosti, ktoré vychádzajú z moderných výchovných postupov. Našim programom reagujeme na potreby detí i súčasnej spoločnosti. 

Hry s premysleným cieľom v mladšom veku a plnenie projektov a osobných výziev v staršom veku - to je príťažlivá cesta k osobnému rastu, samostatnosti, schopnosti presadiť sa, povedať si svoj názor, tímovo spolupracovať, schopnosť komunikovať, viesť skupinu ľudí a rozhodovať sa v krízových situáciách. 
 

Zároveň poskytuje mladým ľuďom voľnosť, príležitosť spoznávať, čo v nich v skutočnosti je a čo dokážu - priestor pre kreativitu a vlastnú sebarealizáciu. Skauting je aj dobrodružstvo a kopec zábavy, partia vrstovníkov so spoločnými záujmami, s ktorými si vytvárajú dlhotrvajúce priateľstvá a vzájomne sa podporujú.

V skautingu si mladí plnia svoje sny, učia sa nové a zaujímavé veci a nachádzajú si tu skvelých priateľov. Náš výchovný program im dáva šancu zdolať svoj prvý vrchol, vyniknúť, zažiť pocit úspechu a uznanie od druhých.

Chceme ukázať ľuďom, že schopný meniť svet k lepšiemu je každý z nás. Našim cieľom je ukázať, že človek je zodpovedný za svoj život, za svoje okolie – rodinu, komunitu, mesto, krajinu a ich stav. Tak ako je ľudstvo tvorené každým človekom, tak je každá zmena tvorená z veľkého množstva malých skutkov, ktoré dokáže uskutočňovať každý z nás.

Veríme, že mládež je najdôležitejším prvkom, ktorý bude vytvárať zajtrajší svet. Chceme do nej investovať svoje schopnosti a čas na to, aby si túto svoju schopnosť a zodpovednosť uvedomila.

Chceme prispievať k osobnému rastu seba a ľudí okolo nás a skvalitniť život všetkých, ktorí túto podporu príjmu. Prostredníctvom skautingu objavujú, čo môžu v živote dokázať. Uplatňujú tu svoje schopnosti, realizujú sa a zlepšujú v tom, v čom chcú byť dobrí.

Dospelí sa zasa dobre cítia v mladom prostredí, kde môžu byť užitoční a pomáhať pri hodnotnej výchove ľudí.

Pre členstvo v skautingu v podstate neexistuje vekový limit. Prijímame všetkých ľudí bez akýchkoľvek rozdielov rasy, vyznania, pohlavia či veku – skauting je pre všetkých, ktorí chcú napredovať, pracovať na sebe, rozvíjať sa a žiť v skupine ľudí podobnej krvnej skupiny.

Skauting vychováva ľudí samostatných a zodpovedných, pripravených na život.