Obyvateľstvo obce

ob scitanie

Stav obyvateľstva k 31. 12. 2023

Deti to 15 rokov:

 • muži: 232
 • ženy: 219
 • spolu: 451

Mládež 16 -18 rokov:

 • muži: 28
 • ženy: 30
 • spolu: 58

Dospelí:

 • muži: 1082
 • ženy: 1171
 • spolu: 2253

Spolu:

 • muži: 1342
 • ženy: 1420
 • spolu: 2762

 

STAV OBYVATEĽSTVA K 31. 12. 2022

Deti do 15 rokov:

 • muži: 224
 • ženy: 212
 • spolu: 436

Mládež 16 - 18 rokov:

 • muži: 40
 • ženy: 42
 • spolu: 82

Dospelí:

 • muži: 1093
 • ženy: 1179
 • spolu: 2272

Spolu:

 • muži: 1357
 • ženy: 1433
 • spolu: 2790

 

STAV OBYVATEĽSTVA K 31.12.2021

Deti do 15 rokov:

 •   muži: 232
 •  ženy: 212
 •  spolu: 444

Mládež 16 - 18 rokov:

 • muži: 43
 • ženy: 42
 • spolu: 85

Dospelí:

 • muži: 1090
 • ženy: 1177
 • spolu: 2267

Spolu:

 • muži: 1365
 • ženy: 1431
 • spolu: 2796

 

 

 

STAV OBYVATEĽSTVA K 31.12.2020

Deti do 15 rokov:

 • muži: 249
 • ženy: 223
 • spolu: 472

Mládež 16-18 rokov:

 • muži: 41
 • ženy: 41
 • spolu: 82

Dospelí:

 • muži: 1084
 • ženy: 1174
 • spolu: 2258

Spolu:

 • muži: 1374
 • ženy: 1438
 • spolu: 2812

STAV OBYVATEĽSTVA K 31.12.2014

Deti do 15 rokov:

 • muži: 213
 • ženy: 221
 • spolu: 434

Mládež 16-18 rokov:

 • muži: 37
 • ženy: 43
 • spolu: 80

Dospelí:

 • muži: 1100
 • ženy: 1193
 • spolu: 2293

Spolu:

 • muži: 1350
 • ženy: 1457
 • spolu: 2807

Priemerný vek: 40.43 roka


STAV OBYVATEĽSTVA K 31.12.2013

Deti do 15 rokov:

 • muži: 218
 • ženy: 237
 • spolu: 455

Mládež 16-18 rokov:

 • muži: 44
 • ženy: 43
 • spolu: 87

Dospelí:

 • muži: 1099
 • ženy: 1198
 • spolu: 2297

Spolu:

 • muži: 1361
 • ženy: 1478
 • spolu: 2839

Priemerný vek: 39,81 roka


STAV OBYVATEĽSTVA K 31.12.2012

Deti do 15 rokov:

 • muži: 206
 • ženy: 231
 • spolu: 437

Mládež 16-18 rokov:

 • muži: 42
 • ženy: 50
 • spolu: 92

Dospelí:

 • muži: 1092
 • ženy: 1188
 • spolu: 2278

Spolu:

 • muži: 1338
 • ženy: 1469
 • spolu: 2807

Priemerný vek: 39.53 roka


STAV OBYVATEĽSTVA K 31.12.2011

Deti do 15 rokov:

 • muži: 201
 • ženy: 227
 • spolu: 428

Mládež 16-18 rokov:

 • muži: 60
 • ženy: 40
 • spolu: 100

Dospelí:

 • muži: 1179
 • ženy: 1058
 • spolu: 2237

Spolu:

 • muži: 1440
 • ženy: 1325
 • spolu: 2765

Priemerný vek: 39.49 roka


STAV OBYVATEĽSTVA K 31.12.2009

Deti do 15 rokov:

 • muži: 201
 • ženy: 227
 • spolu: 428

Mládež 16-18 rokov:

 • muži: 60
 • ženy: 40
 • spolu: 100

Dospelí:

 • muži: 1179
 • ženy: 1058
 • spolu: 2237

Spolu:

 • muži: 1440
 • ženy: 1325
 • spolu: 2765

Priemerný vek: 40.29


STAV OBYVATEĽSTVA K 01.08.2005

0-5

 • muži: 72
 • ženy: 62
 • spolu: 134

6-15

 • muži: 161
 • ženy: 137
 • spolu: 298

16-18

 • muži: 58
 • ženy: 52
 • spolu: 110

19-60

 • muži: 786
 • ženy: 967
 • spolu: 1483

61-99

 • muži: 189
 • ženy: 430
 • spolu: 619

Spolu:

 • muži: 1266
 • ženy: 1378
 • spolu: 2644

Priemerný vek

 • muži: 37.4 rokov
 • ženy: 42.3 rokov
 • spolu: 40.00 rokov

STAV OBYVATEĽSTVA K 01.08.2005

0-5

 • muži: 70
 • ženy: 86
 • spolu: 156

6-15

 • muži: 169
 • ženy: 149
 • spolu: 318

16-18

 • muži: 53
 • ženy: 45
 • spolu: 98

19-60

 • muži: 732
 • ženy: 653
 • spolu: 1385

61-99

 • muži: 188
 • ženy: 425
 • spolu: 613

Spolu:

 • muži: 1212
 • ženy: 1358
 • spolu: 2570

Priemerný vek: 37.1 rokov