Plán pracovných porád

Pracovné porady poslancov sa budú konať vždy v pondelok o 16.00 hod.

v kancelárii starostky obce v nasledovných dňoch:

15.01.2024      12.02.2024      08.04.2024      13.05.2024     

08.07.2024      12.08.2024      07.10.2024      18.11.2024