VZN

VZN

Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školských zariadení

Všeobecné záväzné nariadenie č. 4:2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školských zariadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,37 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o organizácii miestneho referenda v obci Zvolenská Slatina

vzn 3_2019 o organizovani miestn.referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o verejnom poriadku

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2:2019 o verejnom poriadku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,6 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

vzn 1_2019 o pravidlach casu predaja.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 162,59 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Zvolenská Slatina

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4:2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Zvolenská Slatina.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 678,84 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o postupe pri poskytovaní príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3:2018 o postupe pri poskytovaní príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 579,17 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2:2018 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,46 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o úhradách za služby a úkony poskytované obcou Zvolenská Slatina

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1:2018 o úhradách za služby a úkony poskytované obcou Zvolenská Slatina.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,52 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017 o prenájme nehnuteľného majetku

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6:2017 o prenájme nehnuteľného majetku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 162,34 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5:2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,62 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o miestnej dani za psa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4:2017 o miestnej dani za psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 197,86 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o dani z nehnuteľností

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3:2017 o dani z nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,6 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 obce Zvolenská Slatina o určení výšky príspevku na činnosť školy a školských zariadení

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1:2017 obce Zvolenská Slatina o určení výšky príspevku na činnosť školy a školských zariadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,39 kB

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zvolenská Slatina č. 6 /2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zvolenská Slatina č. 6 :2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200 kB

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Zvolenská Slatina č. 5/2016 – o prevádzkovom poriadku pohrebiska

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Zvolenská Slatina č. 5:2016 – o prevádzkovom poriadku pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 234,03 kB
Zobrazené 41-60 z 103