Zmluvy


Od 31. 3. 2022 sú samosprávy povinné zverejňovať nové zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

Všetky zmluvy, ktoré obec Zvolenská Slatina uzatvorila nájdete na:

https://crz.gov.sk/

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30. 12. 2021

Zmluva o nájme rodinného domu

38/2021/RD

119,73 EUR

Obec Zvolenská Slatina

Ivan Pavlík a manž.

30. 12. 2021

Zmluva o nájme bytu

35/2021/B

191,70 EUR

Obec Zvolenská Slatina

Lenka Ľuptáková a manž.

30. 12. 2021

Zmluva o nájme bytu

31/2021/B

81,60 EUR

Obec Zvolenská Slatina

Peter Slosiarik

30. 12. 2021

Zmluva o nájme bytu

36/2021/B

168,20 EUR

Obec Zvolenská Slatina

Roman Melicherčík a manž.

30. 12. 2021

Zmluva o nájme bytu

37/2021/B

114,50 EUR

Obec Zvolenská Slatina

Katarína Hodúľová

30. 12. 2021

Zmluva o nájme bytu

32/2021/B

82,00 EUR

Obec Zvolenská Slatina

Peter Šlobár

27. 12. 2021

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

452/2021

podľa zmluvy

Obec Zvolenská Slatina

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica

27. 12. 2021

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

445/2021

podľa zmluvy

Obec Zvolenská Slatina

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica

27. 12. 2021

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

451/2021

podľa zmluvy

Obec Zvolenská Slatina

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica

27. 12. 2021

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 21. 06. 2018

Dodatok č. 1

45,00 EUR

Obec Zvolenská Slatina

Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie

14. 12. 2021

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

podľa zmluvy

Obec Zvolenská Slatina

Igostar, Ľ. Fullu 1966/11, 96001 Zvolen

7. 12. 2021

Zánik poistenia

8019367525 - zánik

podľa zmluvy

Obec Zvolenská Slatina

Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.

7. 12. 2021

Kúpna zmluva

KZ/2021/03

1 250,00 EUR

Obec Zvolenská Slatina

MUDr. Milan Ďuriančik, s.r.o., SNP 19, 96201 Zvolenská Slatina

7. 12. 2021

Kúpna zmluva

KZ/2021/02

730,00 EUR

Obec Zvolenská Slatina

Tomáš Baculík a Barbora Špániková

7. 12. 2021

Kúpna zmluva

KZ/2021/01

540,00 EUR

Obec Zvolenská Slatina

Ivan Dupej, Silvia Dupejová

7. 12. 2021

Komplexné poistenie podnikateľov

511104872 - Zmena

636,85 EUR

Obec Zvolenská Slatina

Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.

6. 12. 2021

Zmluva o dodávke prác zimnej údržby MK obce Zvol.Slatina

3/12/2021

40 eur bez DPH

Obec Zvolenská Slatina

ZEMO, s.r.o., Budovateľská 516/13, 962 01 Zvolenská Slatina

3. 12. 2021

Kúpna zmluva s predkupným právom

2.12.2021

145 010

Obec Zvolenská Slatina

Ing. Tesák a Ing. Tesáková

30. 11. 2021

Zmluva o nájme bytu

26/2021/B

159,00 EUR

Obec Zvolenská Slatina

Andrea Maľová

30. 11. 2021

Zmluva o nájme bytu

25/2021/B

123,90 EUR

Obec Zvolenská Slatina

Anna Pavlíková

30. 11. 2021

Zmluva o nájme bytu

24/2021/B

163,70 EUR

Obec Zvolenská Slatina

Marián Kučera, Viera Kučerová

30. 11. 2021

Zmluva o nájme bytu

22/2021/B

163,50 EUR

Obec Zvolenská Slatina

JOzef Húšťava, Anna Húšťavová

30. 11. 2021

Zmluva o nájme bytu

23/2021/B

158,90 EUR

Obec Zvolenská Slatina

Denisa Šulajová

30. 11. 2021

Zmluva o nájme bytu

21/2021/B

168,30 EUR

Obec Zvolenská Slatina

Roman Hrončiak, Anna Hrončiaková

29. 11. 2021

Výpoveď Zmluvy o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti

Výpoveď zmluvy

podľa zmluvy

Obec Zvolenská Slatina

MUDr. Rút Šuleková, s r.o., Kimovská 2, 960 01 Zvolen

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 1481