Zmluvy


Od 31. 3. 2022 sú samosprávy povinné zverejňovať nové zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

Všetky zmluvy, ktoré obec Zvolenská Slatina uzatvorila nájdete na:

https://crz.gov.sk/

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27. 6. 2023

Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200124016

Dodatok N20200124016D02

Neuvedené

Obec Zvolenská Slatina

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

25. 11. 2022

Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200124016 v rámci národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Dodatok

Neuvedené

Obec Zvolenská Slatina

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

1. 4. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtou obce v roku 2022

13/2022-D

542,85 EUR

Obec Zvolenská Slatina

MAJA, n.o.

23. 3. 2022

Dodatok č. 15 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu

Dodatok č. 15

podľa cenníka

Obec Zvolenská Slatina

MARIUS PEDERSEN,a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

23. 3. 2022

Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci

KZ 23/3/2022

42,00 EUR

Obec Zvolenská Slatina

Ing. Vladimír Čeman

23. 3. 2022

Zmluva o dielo

25022022

11 886,30 EUR

Obec Zvolenská Slatina

KLIMASTAV SK, s.r.o., Slatinské nábrežie 1, 960 01 Zvolen

22. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí služieb reklamnej činnosti

22/3/22

400,00 EUR

Obec Zvolenská Slatina

OZ Cimbal, Kostolná 3538, 962 12 Krné

15. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Zvolenská Slatina v roku 2022

06/2022-D

3 000,00 EUR

Obec Zvolenská Slatina

Združenie členov a priaznivcov Folklornej skupiny Slatina

14. 3. 2022

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

202202-NP-0087

236,70 EUR

Obec Zvolenská Slatina

Stredoslovenská distribučná a.s.

8. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtou obce v roku 2022

01/2022-D

6 500,00 EUR

Obec Zvolenská Slatina

Futbalový klub Zvolenská Slatina o.z.

3. 3. 2022

Mandátna zmluva

2022030201

7 440,00 EUR

Obec Zvolenská Slatina

Rozvoj regiónov združenie právnických osôb, Lhenická 33, 962 33 Budča

3. 3. 2022

Mandátna zmluva

2022030101

4 000,00 EUR

Obec Zvolenská Slatina

Profilaxis Found OZ, Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

2. 3. 2022

Zmluva o dielo

KYBER 2/3/2022

60,00 EUR

Obec Zvolenská Slatina

BM PROTECT, s.r.o., A.Bernoláka 2 2, 071 01 Michalovce

28. 2. 2022

Zmluva o nájme bytu

2/2022/B

123,90 EUR

Obec Zvolenská Slatina

Mária Malatincová

28. 2. 2022

Zmluva o nájme bytu

1/2022/B

158,80 EUR

Obec Zvolenská Slatina

Milan Brenkus

4. 2. 2022

Zmluva o dielo

PHSR_2022

990,00 EUR

Obec Zvolenská Slatina

PROROZVOJ, s.r.o., Dostojevského rad 2250/19, 814 21 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

31. 1. 2022

Zmluva o prevode vlastníctva

00034/2022-PKZP-K40006/22.00

5 570,50 EUR

Obec Zvolenská Slatina

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

31. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtou obce v roku 2022

03/2022-D

800,00 EUR

Obec Zvolenská Slatina

Telovýchovná jednota Družstevník

31. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtou obce v roku 2022

10/2022-D

1 200,00 EUR

Obec Zvolenská Slatina

Guča o.z.

27. 1. 2022

Dodatok k zmluve o vývoze triedeného odpadu

Dodatok č. 14

podľa dodatku a cenníka

Obec Zvolenská Slatina

MARIUS PEDERSEN,a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

27. 1. 2022

Dodatok k zmluve o vývoze VOK č. 15 019/21

dodatok k VOK

podľa dodatku a cenníka

Obec Zvolenská Slatina

MARIUS PEDERSEN,a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

27. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtou obce v roku 2022

11/2022-D

3 500,00 EUR

Obec Zvolenská Slatina

Cirkevný zbor ECAV Zvolenská Slatina

27. 1. 2022

Havarijné poistenie AUTOMAX

2408365091

192,28 EUR

Obec Zvolenská Slatina

Generali Poisťovňa, a.s.

26. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtou obce v roku 2022

12/2022-D

800,00 EUR

Obec Zvolenská Slatina

(S)KUL(P)TÚRA, o.z.

26. 1. 2022

Zmluva o dielo č. 01/2022

01/2022

272 000,94 EUR

Obec Zvolenská Slatina

MM TRADE SK, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 1481