Objednávky


Od 31. 3. 2022 sú samosprávy povinné zverejňovať nové zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

Všetky zmluvy, ktoré obec Zvolenská Slatina uzatvorila nájdete na:

https://crz.gov.sk/

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
1. 2. 2017

O2016/28

Objednávame si u Vás rozpálenie a odvoz kovovejcisterny v dohodnutej cene

180,00 EUR

Aluex, s.r.o.,Môťovská cesta 8460,960 01,Zvolen

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

O2016/27

Objednávame si u Vás stravu pre volebnú komisiuobed + večera - 52 porcií

250,00 EUR

Ľubomír Chrien - KLAS, Novozámocká 2477/7, 960 01 Zvolen

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

O2016/26

Objednávame si u Vás prenájom nafukovaciehoskákacieho komba Mimoň s obsluhou na11. 06. 2016

166,79 EUR

Simona Špureková DRESIM

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

O2016/25

Objednávame si u Vás 120l bojler (Úhrady 816) -havarijný stav

240,00 EUR

REMONTA, spol. s r.o., SNP 45, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Zvolenská Slatina

1. 4. 2016

O2016/45

oprava vodovodného potrubia vo vodárni Úhrady - havarijný stav

30,00 EUR

Marian Václavik

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

O2016/24

Objednávame si u Vás opravu plynového kotla vbytovke Makíza, Cintorínska cesta 809 v byteč. 9 (p. Po

200,00 EUR

REMONTA, spol. s r.o., SNP 45, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

O2016/23

Objednávame si u Vás opravu plynového spotrebičaGamatka v objekte Domu kultúry

100,00 EUR

Miroslav Žakovic, Záhonok1959/31, 960 01 Zvolen

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

O2016/22

Objednávame si u Vás poskytnutie bankovejinformácie k auditu - vystavenie dokladu s DPH

75,00 EUR

ČSOB, Michalská 18, 815 63 Bratislava

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

O2016/21

Objednávame si u Vás poskytnutie bankovejinformácie k auditu

42,00 EUR

OTP Banka Slovensko

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

O2016/20

Objednávame si u Vás aktualizáciu PHSR obcedo roku 2025

500,00 EUR

Profilaxis Found OZ, Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

O2016/19

Objednávame si u Vás opravu plynového kotla na ul.Cintorínska 809/22, byt p. Slosiarika - havarijný

110,00 EUR

Miroslav Žakovic, Záhonok1959/31, 960 01 Zvolen

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

O2016/18

Objednávame si u Vás vývoz odpadu

75,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Lieskovec, Hrádocká 2718, 962 21 Lieskovec

Obec Zvolenská Slatina

23. 3. 2016

O2016/24

oprava plynového kotla v bytovke Markíza, Cintorínska 809, v byte č. 9 - havarijný stav

200,00 EUR

REMONTA spol. s r.o.

Obec Zvolenská Slatina

23. 3. 2016

O2016/21

poskytnutie bankovej informácie k auditu

42,00 EUR

OTP Banka Slovensko a.s.

Obec Zvolenská Slatina

23. 3. 2016

O2016/19

oprava plynového kotla na ul. Cintorínska 22 - byt p. Slosiarika - havarijný stav

110,00 EUR

Miroslav Žákovic

Obec Zvolenská Slatina

23. 3. 2016

02016/18

vývoz odpadu

75,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo

Obec Zvolenská Slatina

31. 1. 2016

2/2016

Odoslané objednávky január

3 969,17 EUR

Obec Zvolenská Slatina

Obec Zvolenská Slatina

31. 1. 2016

D2016/1,2

Došlé objednávky január

0,00 EUR

Obec Zvolenská Slatina

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

O2016/17

Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní 3ks aprácu programátora

175,00 EUR

Uram Štefan, Balkán 1780/39, 96001 Zvolen

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

O2016/16

Objednávame si u Vás podklady k auditu

60,00 EUR

Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

O2016/15

Objednávame si u Vás podklady k auditu

59,76 EUR

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

O2016/14

Objednávame si u Vás podklady k auditu

39,83 EUR

Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

O2016/13

Objednávame si u Vás opravu bezdrôtového rozhlasu

200,00 EUR

Milan Strieborný - Rádio - opravovňa, 30, 974 01 Sebedín-Bečov

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

O2016/12

Objednávame si u Vás vypracovanie záverečnejmonitorovacej správy pre projekt - prístavba MŠ

100,00 EUR

SQM s.r.o.,Partizánska cesta 71,974 01,Banská Bystrica

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

O2016/11

Objednávame si u Vás dopravnú značkuumiestnenú pri ZŠ, prechod prechodcov a doplnkovúdopravnú tabuľu

96,00 EUR

Karys s.r.o., Garbanka 17, 974 11 Banská Bystrica

Obec Zvolenská Slatina

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 2201-2225 z 2238