Faktúry


Od 31. 3. 2022 sú samosprávy povinné zverejňovať nové zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

Všetky zmluvy, ktoré obec Zvolenská Slatina uzatvorila nájdete na:

https://crz.gov.sk/

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
18. 3. 2024

DFD2023/4

Spotreba el. energie - Boroviny Krvavník VO

2 009,45 EUR

Stredoslovenská energetika,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DFD2023/3

Spotreba el. energie - SNP VO

824,26 EUR

Stredoslovenská energetika,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DFD2023/2

Spotreba el. energie - bytovka Družstevná

231,97 EUR

Stredoslovenská energetika,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2023/694

Zmluva o poskyt.soc. služby - p. Molecová za december 2023

748,00 EUR

SÝKORKA, n.o., L. Novomeského 2671/3, 984 01 Lučenec

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2023/693

Zmluva o poskyt.soc.služby - p. Ostrolucká za december 2023

132,00 EUR

SÝKORKA, n.o., L. Novomeského 2671/3, 984 01 Lučenec

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2023/692

prenájom terminálu za 10,11,12/2023

48,60 EUR

NEXI Central Europe, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2023/691

Servisný prenájom rohoží 04.12.-31.12.2023

8,98 EUR

Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2024/6

Revízie výťahov

471,78 EUR

Slovakia lift s.r.o., Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2024/5

kombinovaný sporák p. Hriňová - JOJ

273,97 EUR

OKAY Slovakia spol.s.r.o., Krajná 86, 82104 Bratislava

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2023/690

zhodnotenie biologicky rozlož. kuch. odpadu

2 320,37 EUR

MARIUS PEDERSEN,a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2023/689

pohonné hmoty

356,86 EUR

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2023/688

Spotreba vody ihrisko Športová

259,99 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2024/4

doména Rinalda Oláha

17,88 EUR

Websupport, s. r. o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2023/687

zneškodnenie odpadu zmes. kom. odpad

9 069,80 EUR

MARIUS PEDERSEN,a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2023/686

zneškodnenie odpadu zmesový komunálny odpad

76,22 EUR

MARIUS PEDERSEN,a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2023/685

Rekonštrukcia pouličného osvetlenia

6 579,00 EUR

Milan Strieborný - Rádio - opravovňa, 30, 974 01 Sebedín-Bečov

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2023/684

Služby bezpečnostnej služby 12/2023

840,00 EUR

AMG Security, s.r.o., Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2024/3

vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení

16,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2024/2

Systémová podpora URBIS 1. štvrťrok 2024

298,92 EUR

MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A, 974 00 Banská Bystrica

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2024/1

vydanie stanoviska k existencii plynárenských zariadení

18,00 EUR

SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2023/683

OCU mobilné telefóny 12/2023

159,57 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2023/682

OCU pevná linka za 12/2023

136,42 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2023/681

údržba a oprava verejného osvetlenia

599,40 EUR

Milan Strieborný - Rádio - opravovňa, 30, 974 01 Sebedín-Bečov

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2023/680

práca technika

869,52 EUR

Uram Štefan, Balkán 1780/39, 96001 Zvolen

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2023/679

prenájom nádoby 1100 l od 1.10.2023-31.12.2023

186,48 EUR

MARIUS PEDERSEN,a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Zvolenská Slatina

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 126-150 z 6030