Faktúry


Od 31. 3. 2022 sú samosprávy povinné zverejňovať nové zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

Všetky zmluvy, ktoré obec Zvolenská Slatina uzatvorila nájdete na:

https://crz.gov.sk/

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
1. 2. 2017

2016/11

Servis chlórovacieho čerpadla a dovoz NaCl

562,00 EUR

Rozbora Jaroslav ml. - Vodohospodár, Hlboká 13, 974 11 Banská Bystrica

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

3141600335

Zneškodnenie odpadu 4/2016

1 482,94 EUR

Spoločnosť Pohronie a.s.

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

1606829

Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk. a zvuk.-obrazových záznamov za verejný prenos prostred.vere

38,50 EUR

SLOVGRAM, Jakubovo nám.14, 81348 Bratislava

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

2016/001

Zvýraznenie priechodu pre chodcovprostredníctvom solárnych LED svetiel

1 867,96 EUR

Anastázia Ferienčíková - CitySafety

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

160100113

Ročná prevádzka - 01. 03. 2016 - 28. 02. 2017http://zvolenskaslatina.sk a moduly

157,80 EUR

Galileo Corporation s.r.o., 925 06 Čierna Voda

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

16/0710

1. časť platby - propagačné materiály - perá serbom obce a magnetky s leteckou fotografiou obceZvole

72,00 EUR

CBS spol.s.r.o.

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

160100001

Stavebné práce - oprava kancelárií OcÚ

1 726,98 EUR

Oľga Csekeiová

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

1/2016

100ks CD nosičov Fsk Slatina

1 000,00 EUR

Združenie členov a priaznivcov folklórnej skupiny Slatina

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

16006

Antuka pre tenisový oddiel Zvolenská Slatina

280,00 EUR

KOPS Ľubomír Pajerský, Očovská cesta 21, 96201 Zvolenská Slatina

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

1000522016

Kancelárske potreby

79,44 EUR

RARIX s.r.o., Družstevná 59/4, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

16900052

Zapájanie počítačov.

541,63 EUR

Uram Štefan, Balkán 1780/39, 96001 Zvolen

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

20161361

Systémová podpoda Urbis 01.04. - 30.06.2016

190,00 EUR

MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A, 974 00 Banská Bystrica

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

160200011

Opravu STA v bytovom dome na ulici Družstevná 3

73,20 EUR

Igor Lietava HITECH ELEKTRONIK, Mierová 31, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

160200010

Opravu STA v bytovom dome na ulici Cintorínska 26

76,80 EUR

Igor Lietava HITECH ELEKTRONIK, Mierová 31, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

160200009

Oprava STA v bytovom dome Družstevná 3

123,60 EUR

Igor Lietava HITECH ELEKTRONIK, Mierová 31, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

160200008

Kamerový systém - športový areál a strelnica

852,00 EUR

Igor Lietava HITECH ELEKTRONIK, Mierová 31, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

1161000794

Pripojenie do siete internet 03/2016

0,00 EUR

DTnet 10, s.r.o., M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

3016911942

Stravné lístky pre zamestnancov 4/2016

1 019,40 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

3115161791

Vývoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľnéhokuchynského a reštauračného odpadu 3/2016

86,40 EUR

MARIUS PEDERSEN,a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

3115161617

Odvoz a likvidácia odpadu 3/2016 (komunálny odpad)

3 388,28 EUR

MARIUS PEDERSEN,a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

3115161650

Odvoz a likvidácia triedeného odpadu 3/2016

204,26 EUR

MARIUS PEDERSEN,a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

3115161697

Odvoz a likvidácia odpadu 3/2016 + VOK

52,32 EUR

MARIUS PEDERSEN,a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

4590654391

PHM služobné mot. vozidlá 03/2016

81,61 EUR

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

5783760837

Telefónne hovory - OCÚ, internet 3/2016

65,59 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

160002

Aktualizácia PHSR obce do roku 2025

497,00 EUR

Profilaxis Found OZ, Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

Obec Zvolenská Slatina

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 5801-5825 z 6030