Faktúry


Od 31. 3. 2022 sú samosprávy povinné zverejňovať nové zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

Všetky zmluvy, ktoré obec Zvolenská Slatina uzatvorila nájdete na:

https://crz.gov.sk/

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
1. 2. 2017

2161133137

vodné, stočné - SNP 14

0,00 EUR

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

1601130

Polohopisné a výškopis. zameranie pre PD MŠ Zv.Sl.

456,00 EUR

IGEO s r.o.,Bernolákova 27,034 01,Ružomberok

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

2016081

Prenájom nafuk.skák.komba-Slat.jarmok 11.6.2016

166,79 EUR

Simona Špureková DRESIM

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

3299

Ubytovanie pre účastníkovSlatinského jarmoku 11.06.2016

960,40 EUR

Ľubomír Chrien - KLAS, Novozámocká 2477/7, 960 01 Zvolen

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

202016

Účinkovanie FS Urpín - Slatinský jarmok

700,00 EUR

Folklórny súbor URPÍN

Obec Zvolenská Slatina

16. 8. 2016

1601130

Polohopisné a výškopis. zameranie pre PD MŠ Zv.Sl.

456,00 EUR

IGEO s r.o.

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

262016

Divadelné predstavenie - MDD

255,50 EUR

Dagmar Rostandt

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

7273554054

Dodávka plynu za mesiac jún 2016

211,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy44, 82511 Bratislava

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

3016919386

Stravné lístky pre zamestnancov 6/2016

1 000,60 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

775160061

Inzercia - Slatinský jarmok

65,36 EUR

Region PRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

21606017

Brúsenie nožov a nastavenie kosy na kosaačku

48,00 EUR

UNIAGRO, s r.o., SNP 126, 96201 Zvolenská Slatina

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

1502016

Vypracovanie znalec.posudku Maloslatinská 795

100,00 EUR

Ing.Drahomír Kubányi, Lúčna štvrť 1590/60, 96212 Detva

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

7605035857

Telefónne hovory - mobily za mesiac máj 2016

124,16 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

1221382202

Elektrická energia - OCU ČOV máj 2016

58,76 EUR

Stredoslovenská energetika

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

20160196

Oprava pódia

1 231,20 EUR

MIKROMAT spol.s.r.o.

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

2016/16

Pamätná tabuľa R. Oláha

745,00 EUR

KAMENÁRSTVO Marek Michel, Malinovského 67/32, 96202 Vígľaš

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

1161001315

Pripojenie do siete internet jún 2016

0,00 EUR

DTnet 10, s.r.o., M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

3115162747

Vývoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľnéhokuchynského a reštauračného odpadu 5/2016

115,20 EUR

MARIUS PEDERSEN,a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

2016079

Drevina - smrek (máj)

89,04 EUR

Urbariát obce Zvolenská Slatina, Školská 419/15, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

162SER0028

Oprava plynového kotla v bytovom dome naul. Družstevná (p. Brucháčová)

414,00 EUR

REMONTA, spol. s r.o., SNP 45, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

162SER0029

Oprava plynového kotla v bytovom dome naul. Cintorínska (Drahoslava Miklošová)

28,32 EUR

REMONTA, spol. s r.o., SNP 45, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

162SER0031

Oprava plynového kotla v bytovom dome naul. Družstevná (Miroslav Kučera)

40,08 EUR

REMONTA, spol. s r.o., SNP 45, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

162SER0030

Oprava plynového kotla v bytovom dome naul. Družstevná (Stanislav Toporka)

40,08 EUR

REMONTA, spol. s r.o., SNP 45, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

8785615750

OCÚ - internet, prenájom koncových zariadení5/2016

65,59 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

4590680763

PHM služobné mot. vozidlá 05/2016

58,42 EUR

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

Obec Zvolenská Slatina

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 5676-5700 z 6030