Faktúry


Od 31. 3. 2022 sú samosprávy povinné zverejňovať nové zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

Všetky zmluvy, ktoré obec Zvolenská Slatina uzatvorila nájdete na:

https://crz.gov.sk/

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
5. 1. 2024

DF2023/480

Odvádzanie odpad.vôd VK - Maloslatinská 12

65,21 EUR

Ceros, s.r.o., Družstevná 2, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové

Obec Zvolenská Slatina

5. 1. 2024

DF2023/479

Služby BOZP 09/2023

840,00 EUR

AMG Security, s.r.o., Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen

Obec Zvolenská Slatina

5. 1. 2024

DF2023/478

odb.prehl., opravy a servis výťahu

568,80 EUR

EM-LIFT, s r.o., 966 81 Žarnovica

Obec Zvolenská Slatina

5. 1. 2024

DF2023/503

Zmluva o dodávke plynu - Magna (do 31.12.2023) za 10/2023

2 630,13 EUR

MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany

Obec Zvolenská Slatina

5. 1. 2024

DF2023/502

Strava na voľby 30.09.2023

229,61 EUR

Ľubomír Chrien - KLAS, Novozámocká 2477/7, 960 01 Zvolen

Obec Zvolenská Slatina

5. 1. 2024

DF2023/477

terminál od 1.7.2023 - 30.09.2023

48,60 EUR

NEXI Central Europe, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Obec Zvolenská Slatina

5. 1. 2024

DF2023/476

zhodnotenie biologicky rozložitteľný kuchynský a reštauračný odpad

7 853,29 EUR

MARIUS PEDERSEN,a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Zvolenská Slatina

5. 1. 2024

DF2023/475

zneškodnenie odpadu zmes. kom. odpad

7 252,49 EUR

MARIUS PEDERSEN,a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Zvolenská Slatina

5. 1. 2024

DF2023/474

zneškodnenie odpadu zmes. kom. odpad preprava veľkoobjemového kontajnera

132,29 EUR

MARIUS PEDERSEN,a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Zvolenská Slatina

5. 1. 2024

DF2023/473

Zmluva o dielo - kybernetická bezpečnosť za obdobie 7-9/2023

180,00 EUR

BM PROTECT, s.r.o., A.Bernoláka 2 2, 071 01 Michalovce

Obec Zvolenská Slatina

5. 1. 2024

DF2023/501

kľúče na otváranie odpadkových košov

30,00 EUR

Meva-SK, s.r.o.Rožňava, Krátka 574, 04951 Brzotín

Obec Zvolenská Slatina

5. 1. 2024

DF2023/472

Rekonštrukcia komunitného centra

25 926,74 EUR

MM TRADE SK, s.r.o., Angyalová 423/13, 967 01 Kremnica

Obec Zvolenská Slatina

5. 1. 2024

DF2023/471

ZOD č. 01/2022 Komunitné centrum

8 487,26 EUR

MM TRADE SK, s.r.o., Angyalová 423/13, 967 01 Kremnica

Obec Zvolenská Slatina

5. 1. 2024

DF2023/500

Systémová podpora URBIS od 1.10.2023 do 31.12.2023

298,92 EUR

MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A, 974 00 Banská Bystrica

Obec Zvolenská Slatina

5. 1. 2024

DF2023/470

Údržba a oprava verejného osvetlenia

247,66 EUR

Milan Strieborný - Rádio - opravovňa, 30, 974 01 Sebedín-Bečov

Obec Zvolenská Slatina

5. 1. 2024

DF2023/469

odb.prehl., opravy a servis výťahu

150,00 EUR

EM-LIFT, s r.o., 966 81 Žarnovica

Obec Zvolenská Slatina

5. 1. 2024

DF2023/468

služby v oblasti BOZP - JOMA SEPO z roku 2005 za 9/2023

250,94 EUR

JOMA SEPO spol.s.r.o., SNP 152/108, 96201 Zvolenská Slatina

Obec Zvolenská Slatina

5. 1. 2024

DF2023/467

rozbor odpadovej vody rómska osada Úhrady

75,48 EUR

ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, 97901 Rimavská Sobota

Obec Zvolenská Slatina

5. 1. 2024

DF2023/466

prenájom nádoby od 01.07. do 30.09.2023

186,48 EUR

MARIUS PEDERSEN,a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Zvolenská Slatina

16. 10. 2023

DF2023/465

knihy do knižnice

254,30 EUR

Leštach-kníhkupectvo, Námestie SNP 4, 96001 Zvolen

Obec Zvolenská Slatina

16. 10. 2023

DF2023/464

Spotreba vody - Družstevná 97/3

856,82 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Obec Zvolenská Slatina

16. 10. 2023

DF2023/463

Spotreba vody - Cintorínska 845

1 071,97 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Obec Zvolenská Slatina

16. 10. 2023

DF2023/462

Spotreba vody - Cintorínska 809/22

411,58 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Obec Zvolenská Slatina

16. 10. 2023

DF2023/461

spotreba vody - Komenského 851/67

256,30 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Obec Zvolenská Slatina

16. 10. 2023

DF2023/460

spotreba vody - Komenského 850/62

271,27 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Obec Zvolenská Slatina

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 351-375 z 6030