Faktúry


Od 31. 3. 2022 sú samosprávy povinné zverejňovať nové zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

Všetky zmluvy, ktoré obec Zvolenská Slatina uzatvorila nájdete na:

https://crz.gov.sk/

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
18. 3. 2024

DF2024/70

výst. vesty s potlačou v počte 10 ks Obecná hliadk

187,20 EUR

MAKOMA spol. s r.o., SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2024/69

poplatok za poskytnutie informácie pre audítora

60,00 EUR

Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2024/68

servis tlačiarne

257,16 EUR

Reprocomp, s.r.o., Starohorská 6156/68, 974 11 Banská Bystrica

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2024/67

banková informácia pre účely auditu

42,00 EUR

ČSOB, Michalská 18, 815 63 Bratislava

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2024/66

banková informácia

60,00 EUR

Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2024/89

Spotreba el. energie SNP VO 01/2024

-106,98 EUR

RIGHT POWER, a.s., Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2024/88

Spotreba el. energie bytovka Družstevná

-10,02 EUR

RIGHT POWER, a.s., Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2024/87

Spotreba el. energie Obec OCÚ

-28,42 EUR

RIGHT POWER, a.s., Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2024/86

Spotreba el. energie SNP VO 01/2024

-14,99 EUR

RIGHT POWER, a.s., Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2024/65

Spotreba el. energie Budovateľská VO 01/2024

24,44 EUR

RIGHT POWER, a.s., Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2024/64

Spotreba el. energie KD 01/2024

68,54 EUR

RIGHT POWER, a.s., Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2024/63

Spotreba el. energie Budovateľská VO 01/2024

6,85 EUR

RIGHT POWER, a.s., Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2024/62

výmena bytových vodomerov - rádiový odpočer údajov v počte 81 ks

4 383,72 EUR

AQUA - TERM SERVIS, s.r.o., V.P.Tótha 2027/10, 960 01 Zvolen

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2024/61

Hromadná licenčná zmluva -SOZA

22,80 EUR

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva, Rastislavova 941/3, 821 08 Brastislava 2

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2024/60

Používanie reprodukovanej hudby

84,48 EUR

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva, Rastislavova 941/3, 821 08 Brastislava 2

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2024/59

výrub stromu po požiari

350,00 EUR

Milan Strieborný - Rádio - opravovňa, 30, 974 01 Sebedín-Bečov

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2024/58

oprava havarijného stavu strechy na kultúrnom dome

3 957,00 EUR

Igostar, Ľ. Fullu 1966/11, 96001 Zvolen

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2024/42

Spotreba el. energie Borovinská VO 01/2024

18,37 EUR

RIGHT POWER, a.s., Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2024/41

Zmluva o dodávke elektriny od 1.1.2024 do 31.12.20 SNP 19/0

42,46 EUR

RIGHT POWER, a.s., Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2024/40

Spotreba el. energie Úhrady vodáreň 01/2024 Úhrady 733/AC

51,49 EUR

RIGHT POWER, a.s., Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2024/39

Dodávka elektrickej energie 01/2014 Školská VO

76,97 EUR

RIGHT POWER, a.s., Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2024/44

Banková správa pre audit

66,00 EUR

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2024/57

oprava kotla v byte p. Svoreňová - Družstevná 3

129,60 EUR

REMONTA, spol. s r.o., SNP 45, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2024/56

kontrola a čistenie komínov Maloslatinská , Úhrady

300,00 EUR

Čistenie a kontrola komínov, ČSA 155/87, 962 33 Budča

Obec Zvolenská Slatina

18. 3. 2024

DF2024/55

opravu plynového kotla p. Hedvigy Cintorínska 26

292,00 EUR

Miroslav Žakovic, Záhonok1959/31, 960 01 Zvolen

Obec Zvolenská Slatina

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 6030