Zoznam osôb

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Obecný úrad)

Ivona Pavlíková

Evidencia obyvateľstva, bytová agenda, cintorínske poplatky, matrika - Obecný úrad