Miestne občianske a preventívne služby v obci Zvolenská Slatina

od 1.3.2024 sa v našej obci realizuje tento projekt s počtom 4 zamestnancov z MRK.

Obec Zvolenská Slatina podala žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy PSK-UV-001-2023-DV-ESF+ „Miestne občianske a preventívne služby“, realizované v obciach s prítomnosťou marginalizovaných  rómskych komunít. Obec bola úspešná a od 1.3.2024 sa v našej obci realizuje  tento  projekt s počtom 4 zamestnancov z MRK. Títo boli vybratí vo výberovom konaní tak, aby spĺňali požadované kritéria. Hlavným cieľom projektu  a náplňou práce členov miestnej občianskej a preventívnej služby je podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských činností, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK, kontrola poriadku na uliciach a verejných priestranstvách, upozorňovanie na protispoločenskú činnosť, vandalizmus, prevencia súvisiaca s výskytom túlavých zvierat, monitorovanie a predchádzanie konfliktu v rámci MRK ako aj medzi MRK a väčšinovým obyvateľstvom.

Výška schváleného finančného príspevku je 167 316,24 Eur a  projekt bude realizovaný do  augusta 2026. Členovia miestnej občianskej a preventívnej služby sa pohybujú v uliciach  a častiach obce, sú riadne označení vestami a preukazmi a v prípade potreby sa môžu obyvatelia obce na nich obrátiť, prípadne im nahlásiť vzniknuté problémy. Veríme, že realizácia tohto projektu bude prínosom nielen pre MRK, ale pre všetkých obyvateľov našej obce.

Dátum vloženia: 22. 3. 2024 14:08
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 3. 2024 14:15
Autor: Správce Webu