Súťaž predníkov o Cenu Rinalda Oláha 9. ročník

Súťaž predníkov o Cenu Rinalda Oláha - 15.5.2016

odhalenie pamätnej tabuli R. Oláha

Cena Rinalda Oláha 2016

Cena Rinalda Oláha 2016

Cena Rinalda Oláha 2016

Cena Rinalda Oláha 2016

Cena Rinalda Oláha 2016

FS Mladosť

FS Mladosť

FS Mladosť

FS Mladosť

FS Mladosť

FS Mladosť

FS Mladosť

Cena Rinalda Oláha 2016

Cena Rinalda Oláha 2016

Cena Rinalda Oláha 2016

Cena Rinalda Oláha 2016

FS Mladosť

Cena Rinalda Oláha 2016

Cena Rinalda Oláha 2016

Cena Rinalda Oláha 2016

Cena Rinalda Oláha 2016

Cena Rinalda Oláha 2016

Cena Rinalda Oláha 2016

Cena Rinalda Oláha 2016

Cena Rinalda Oláha 2016

Cena Rinalda Oláha 2016

Cena Rinalda Oláha 2016

Cena Rinalda Oláha 2016

Cena Rinalda Oláha 2016

Cena Rinalda Oláha 2016

Cena Rinalda Oláha 2016

Cena Rinalda Oláha 2016

Cena Rinalda Oláha 2016

Cena Rinalda Oláha 2016

Cena Rinalda Oláha 2016

Cena Rinalda Oláha 2016

Súťaž predníkov o cenu Rinalda Oláha

 

Súťaž predníkov o cenu Rinalda Oláha sa tohto roku konala v nedeľu 15. mája a zúčastnilo sa jej naozaj veľké množstvo návštevníkov. Toto podujatie má medzi priaznivcami ľudovej hudby veľký ohlas a prichádzajú naň  pravidelne  okrem priaznivcov i odborníci a znalci až z hlavného mesta Slovenska. Vysoko si úroveň tohto podujatia cenia a nešetria slovami chvály na jeho adresu. Zásluhu na tom má  ostatné ročníky najmä odborná garantka Janka Ambrózová z Filozofickej fakulty Katedry etnológie a folkloristiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Aj tento, už deviaty ročník tohto podujatia, sa do súťaže prihlásilo 10 predníkov z celého Slovenska i z Českej republiky. Ich výkony boli naozaj výborné a odborná porota, ktorej členom bol okrem iných odborníkov aj Ján Berky Mrenica, mala naozaj náročnú úlohu  pri výbere laureátov jednotlivých kategórií . Tými sa nakoniec stali v I. kategórii Marcel Kováč z Hrochote, v II. kategórii zvíťazil Andrej Zahorec z Bratislavy. Mimoriadnu cenu porota udelila Vladimírovi Berkymu Paľáčovi z Hrochote za uchovávanie hrochotskej interpretačnej tradície. Cenu diváka, o ktorej rozhodli návštevníci podujatia, získal Adam Machač z Vratimova (ČR) .  Predníkov sprevádzala ľudová hudba Temperament cimbal orchestra a ako hosť vystúpil Univerzitný  folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice pod vedením Slatinčana Martina Urbana.

Ján Berky Mrenica mal spolu so svojou sestrou Aninou Botošovou na tomto podujatí ďalšiu dôležitú úlohu, ktorej sa veľmi rád zhostil. Odhalil pred začatím podujatia pamätnú tabuľu, ktorú obec nainštalovala na budovu kultúrneho domu pri príležitosti 10. výročia  úmrtia Rinalda Oláha, tohto husľového virtuóza, nášho rodáka. V krátkosti ho návštevníkom  pripomenuli tak, ako ho poznali ako jeho príbuzní, priatelia a obdivovatelia.

                                                                                                          Mária Klimentová     

autor fotografií: www.bymaaria.com

Dátum vloženia: 9. 6. 2016 12:31
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 8. 2023 14:41
Autor: Správce Webu