Súťaž predníkov o cenu Rinalda Oláha

autor fotiek: Jambrich

 

Cena Rinalda Oláha

 

Vyhodnotenie 8. ročníka  súťaže predníkov o Cenu Rinalda Oláha 2015

rindo

Cena Rinalda Oláha tentokrát zostala doma – vo Zvolenskej Slatine. Získal ju náš spoluobčan predník Ján Čipčala, ktorý sa prihlásil do ôsmeho ročníka Súťaže predníkov o Cenu Rinalda Oláha. Táto súťaž  sa konala v našom kultúrnom dome v nedeľu 17. mája.

Podujatie organizovala obec Zvolenská Slatina v spolupráci s MO MS, Katedrou etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty Konštantína Filozofa v Nitre a Podpolianskym osvetovým strediskom vo Zvolene. Podujatie bolo organizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Cenu Jánovi Čipčalovi  udelila odborná porota v zložení Róbert Puškár, Zuzana Pokorná, Roman Berky, Bernard Garaj. Autorom medaily, ktorá sa ako hlavná cena udeľuje víťazovi, je toho času, žiaľ,  už zosnulý prof. Ján Kulich, akademický sochár,  náš rodák,  rovesník a priateľ Rinalda Oláha.

Do súťaže sa prihlásilo celkom šesť súťažiacich z rôznych častí Slovenska a najmladší účastník súťaže bol až  z ČR.  Sprievodnou hudbou pre všetkých súťažiacich bola ľudová hudba  Temperament cimbal orchestra. Súťažilo sa v dvoch kategóriách a porota okrem hlavnej ceny v I. kategórii udelila ešte ďalšie mimoriadne ocenenia  nasledovne:

Ján  Berky za individuálny prístup k štýlovej interpretácii podpolianskeho folklóru – I.kat.

Ján Kružliak za invenčný a nekonformný prístup k spracovaniu tradičného hudobného materiálu – II.kat.

Štefan Galík za presvedčivé vedenie ĹH – II. kat.

Stanislava Vozárová za technicky zvládnutú interpretáciu rómskych čardášov – II. kat.

V tomto ročníku organizátori udeľovali aj Cenu diváka a diváci hlasovaním rozhodli, že ju získal Štefan Galík.

Hosťom programu bol folklórny súbor Podpoľanec z Detvy, ktorý roztancoval naše pódium a určite svojim vystúpením potešil divákov podujatia.

Podujatie poctili svojou návštevou aj vzácni hostia – podpredsedníčka NR SR pani Jana Laššáková a predseda NKU pán Ján Jasovský. Veríme, že im, ako aj všetkým ostatným návštevníkom, sa podujatie páčilo a vychutnali si výkony našich súťažiacich i folklórneho súboru Podpoľanec.

Vo vestibule kultúrneho domu bola pri tejto príležitosti nainštalovaná výstava fotografií muzikantov a primášov umeleckého fotografa Petra Berčíka a návštevníci si ju pri vstupe na podujatie i počas prestávky mohli prezrieť.

Nedeľnému  podujatiu však predchádzalo aj  Muzikantsko-tanečné stretnutie, ktoré sa konalo v záhrade Penziónu Zlatý dukát v sobotu  popoludní 16. mája. A veruže tu bolo čo vidieť i počuť. Predstavili sa  známe ľudové hudby  - ĽH Bála Berkyho z Gemera, ĽH Štefana Žoltáka z Raslavíc, ĽH Michala Nogu, rómski tanečníci pod vedením Jozefa Bastyura z Moldavy nad Bodvou a Atila  Oláh s tanečnou partnerkou, takže návštevníci si mohli zatancovať aj v  školách tanca. Je škoda, že aj napriek propagácii sa tohto podujatia zúčastnilo málo našich spoluobčanov. Prepásli príležitosť vidieť na domácej pôde také kapacity folklórneho a hudobného sveta, za ktorými mnohí priaznivci folklóru cestujú celé kilometre  na známe  folklórne festivaly. Ale tí, ktorí do záhrady penziónu prišli, určite neoľutovali. Toto podujatie bolo organizované s finančnou podporou Úradu vlády SR.

Len málokto vie, koľko času a námahy stojí zorganizovanie takýchto náročných  podujatí, aké sa konali uplynulý víkend v našej obci. A preto moje úprimné poďakovanie patrí hlavnej garantke oboch týchto  podujatí pani Jane Ambrózovej z Katedry etnológie a folkloristiky UKF v Nitre, pracovníkom obecného úradu, členom kultúrnej komisie a poslancom OZ,  Penziónu Zlatý dukát, ale aj všetkým ostatným spoluorganizátorom a každému, kto sa pričinil o úspešný priebeh týchto  podujatia, ktorých úspech ocenili hlavne osobnosti folklórneho sveta.

Verím, že sa nám aj tento rok dôstojne podarilo pripomenúť si pamiatku nášho známeho rodáka, husľového virtuóza – Rinalda Oláha.

Mária Klimentová, starostka obce

 

Prejsť na stránku súťaže o cenu Rinalda Oláha 2015

Dátum vloženia: 17. 5. 2015 11:24
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 8. 2023 14:40
Autor: