Zuzana Hrašková

Úloha v org. štruktúre

Sekretariát, personálne a mzdové oddelenie, osvedčovacia agenda, poplatok za odvádzanie odpadových vôd, fakturácia - Obecný úrad

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)