Ing. Viera Gibalová

Úloha v org. štruktúre

Prednostka - Obecný úrad

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)