Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Vítame Vás na našej stránke obce Zvolenská Slatina

Starostka obce: Ing. Mária Klimentová


Pôjdeme, Rozhoň môj, do Slatiny,
Vidíme tam ten pekný ľud,
Ktorý zvolenské teší doliny...


Andrej Sládkovič: Detvan.

Úradná tabuľa

Novinky

24.05.2016

Informácie cez RSS kanál

Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí majú záujem dostávať aktuality z obce na svoj e-mail, aby sa prihlásili na stránku obce www.zvolenskaslatina.sk a v ľavom dolnom roku Exporty do RSS klikli na oranžové okienko RSS. Po otvorení si v riadku Odoberať tento kanál pomocou....zadali svoju e-mailovú adresu a pokračovali stlačením tlačidla odoberaj. Takto Vám budú chodiť všetky aktuálne informácie zverejnené na webovej stránke obce.

Detail Aktuality

24.05.2016

Váľanie hlavného mája a májales

Slatinskí mládenci Vás srdečne pozývajú na Váľanie hlavného mája, ktoré sa bude konať 28. mája, to je v sobotu o 19.30 hod. Zároveň Vás srdečne pozývajú na Majáles, ktorý sa bude konať o dvadsiatej prvej hodine (21:00) v Hostinci Hokejka. Vstupné je dve eurá (2€). Tešíme sa Vašu účasť.

Detail Aktuality

18.05.2016

predajné miesta na slatinskom jarmoku

O Z N A M Oznamujeme záujemcom o ambulantný predaj na podujatí Slatinský jarmok dňa 11.06.2016 (sobota), že o vydanie povolenia na predaj môžu požiadať najneskôr do 6.júna 2016 na priložených tlačivách spolu s prílohami poštou na adrese Obecný úrad Zvolenská Slatina, ul. SNP 370/19, 962 01 alebo na mailovej adrese starosta@zvolenskaslatina.sk. Na základe podanej žiadosti im bude Povolenie na predaj zaslané poštou. Upozorňujeme, že nebude umožnený predaj žiadateľovi, ktorý sa v deň konania podujatia dostaví do obce Zvolenská Slatina bez vydaného Povolenia Obcou Zvolenská Slatina. organizátori podujatia

Detail Aktuality

22.04.2016

Oznámenie o zápise detí do Materskej školy a kritéria prijatia do Materskej školy

zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017 sa uskutoční do 31. mája 2016.Miesto podania prihlášky: ZŠ s MŠ Terézie Vansovej, ul. T. Vansovej 353/5, 962 01 Zvolenská Slatina. Čas a spôsob podania prihlášky: prihlášku je potrebné podať osobne alebo poštou do 31. mája 2016. Prihlášky je možné si vyzdvihnúť v budove ZŠ na ul. Terézie Vansovej, v budove MŠ na ul. Budovateľskej alebo si ich môžete stiahnuť www.zszvslatina.edu.sk

Detail Aktuality

20.04.2016

Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi v roku 2016 a vypaľovanie suchých trávnatých porastov v jarnom období

opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi, zákaz vypaľovanie suchých trávnatých porastov v jarnom období

Detail Aktuality