Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Vítame Vás na našej stránke obce Zvolenská Slatina

Starostka obce: Ing. Mária Klimentová


Pôjdeme, Rozhoň môj, do Slatiny,
Vidíme tam ten pekný ľud,
Ktorý zvolenské teší doliny...


Andrej Sládkovič: Detvan.

Novinky

18.01.2017

Povinnosť nahlásenia zmeny údajov

Povinnosť nahlásenia zmeny údajov Obecný úrad Zvolenská Slatina, upozorňuje občanov, ktorí sú platiteľmi miestnej dane z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad nasledovne: Občania, u ktorých nastali v priebehu roka 2016 zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, teda zánik alebo vznik vlastníctva, sú povinní to nahlásiť a podať daňové priznanie do 31. januára 2017. Občania, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú mimo Obce Zvolenská Slatina a študenti si môžu uplatniť zníženie poplatku za komunálny odpad , pokiaľ predložia potrebné doklady do 31. januára 2017. Zároveň oznamujeme občanom, ktorí sú vlastníkmi psa staršieho ako 6 mesiacov a nie sú platiteľmi dane za psa, že je ich povinnosťou psa nahlásiť a platiť DAŇ ZA PSA. Bližšie informácie získate na Obecnom úrade u Mgr. Štepigovej č.t. 045/5394212

Detail

12.01.2017

Informácia pre občanov

Upozorňujeme občanov, že pri najbližšom vývoze triedeného zberu pracovníci zberovej firmy vrecia s nesprávne uloženým odpadom nepozbierajú. Ak nebudú plasty uložené vo vreci žltom, sklo vo vreci zelenom, tetrapaky (kovy) vo vreci červenom v zmysle letáku, ktorý bol doručený v ostatnom čísle obecných novín, nebudú vo vreciach inej farby tieto zložky odpadu zozbierané a budú ponechané pred rodinnými domami. Pripomíname, že farebné vrecia sú v dostatočnom množstve k dispozícii na obecnom úrade a je možné si ich vyzdvihnúť v čase stránkových hodín. Dôrazne Vás žiadame, aby ste toto upozornenie rešpektovali, aby sme tak predišli zbytočným nedorozumeniam pri najbližšom vývoze triedeného zberu.

Detail

11.01.2017

Dedinská sauna Zvolenská Slatina

Je vám zima? Príďte sa zohriať do našej dedinskej sauny!

Detail

11.01.2017

januárový GUČA večer: dokumentárny film Život v oblakoch, cestopisy Cesta Juhovýchodnou Áziou a Cestou hrdinov SNP

nedeľa 22.1.2017 o 15:00 - 18:30 hod. v kultúrnom dome Zvolenská Slatina vstupné: 2€

Detail

19.12.2016

Rekonštrukcia telocvični v ZŠ s MŠ T. Vansovej

Zrekonštruovaná telocvičňa V mesiaci február tohto roku obec využila možnosť a podala žiadosť na Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016. Sme veľmi radi, že obec bola úspešná a bol jej priznaný nenávratný finančný príspevok vo výške 15.000 Eur na rekonštrukciu podlahy telocvične. Z vlastných zdrojov obec investovala ďalších takmer 9.000 Eur, aby sa z výmenou podlahy mohla zrealizovať aj výmena poškodeného obkladu stien telocvične. Celková investícia do rekonštrukcie telocvične predstavuje sumu 23.998 Eur. Od októbra tohto roku teda žiaci našej ZŠ s MŠ T.Vansovej ale aj členovia športových klubov v obci, môžu využívať vynovenú telocvičňu, ktorej podlaha je z moderného elastického polyuretánového materiálu. Podlaha má zároveň vyššiu odolnosť voči mechanickému poškodeniu, je bezošvá, odpružená, elastická , vodeodolná a protisklzová. Pohyb detí ale aj ostatných užívateľov telocvične po novej podlahe je oveľa bezpečnejší a neporovnateľne lepší. Obklad stien telocvične je zhotovený z drevoplastu do výšky 2m. Verím, že sa nám podarilo nielen skvalitniť vyučovací proces v našej základnej škole, ale vytvorili sme priestory na trávenie voľného času, aké nemajú v užšom ani v širšom okolí. Ing. Mária Klimentová

Detail