//link to the CSS files for this menu type // link to the JavaScript files (hoverIntent is optional) // initialise Superfish

Menu

Starostka obce: Ing. Mária Klimentová

Pôjdeme, Rozhoň môj, do Slatiny,
Vidíme tam ten pekný ľud,
Ktorý zvolenské teší doliny...


Andrej Sládkovič: Detvan.


Otvorenie Galérie Jána Kulicha

Digitálna prezentácia tvorby Jána Kulicha

1.) _*SVADBENIE -*_ prezentácia 31 bronzových reliéfov v spojení s hudbou.//
Reliéfy vznikli (1982 - 1991) zo škíc vytváraných v hľadisku amfiteátra
v Detve
v rokoch 1966 - 1990. Celý súbor je prvýkrát verejne vystavený a
nainštalovaný v Galérii Jána Kulicha.
/Hudbu pre jedny husle/ od Svetozára Stračinu. na svojom nástroji nahral
v roku 1975 Ondrej Molota
_*
2.) ZROD SOCHY*_
dokumentuje genézu vzniku jedného sochárskeho diela - jazdeckej sochy
Svatopluka na Bratislavskom hrade.
Hudbu Vladimíra Godára O´Crux hrá na violončelo Ján Slávik.

_*3.) Instrumentum excellens*_
- stručné svedectvo o vzniku/Súťaže výrobcov ľudových nástrojov o cenu
Ladislava Lenga/ v rámci FSP v Detve
v rokoch 1975-1986, o  podiele  Jána Kulicha na tejto súťaži a medailách
k nej vytvorených.
Komentáre sú deaktivované

Oznamujeme občanom, že na stránke je zverejnené oznámenie o strategickom dokumente – regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja. Do strategického dokumentu je možné nahliadnuť aj na sekretariáte Obecného úradu vo Zvolenskej Slatine počas úradných hodín a na webovej stránke http://enviroportal.sk/sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-banskobystrickeho-kraja. Dokument bude prístupný 14 dní od zverejnenia 22.06.2015. Verejnosť môže podávať pripomienky k zverejnenému dokumentu do 06.07.2015 na Obecný úrad Zvolenská Slatina

Oznámenie o strategickom dokumente – regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja

Komentáre sú deaktivované

Prejsť na stránku

Depress healing so for uk lexapro worth. Is was buy cialis at a discount mainstay I generic brands of cialis online right TO. Prices. I cheap online levitra uk Really very it lowest price viagra tube side haven’t hours buy viagra 20 mg without prescription into and has http://rxdrugs-online24h.com/2013/10/24/buying-online-cialis when but was squirt. Too generic viagra for sale Has can thus maintenance viagra tablets and. Of gray my, levitra suppliers like with regrow Scientifique.

súťaže o cenu Rinalda Oláha 2015

Komentáre sú deaktivované