//link to the CSS files for this menu type // link to the JavaScript files (hoverIntent is optional) // initialise Superfish

Menu

Starostka obce: Ing. Mária Klimentová

Pôjdeme, Rozhoň môj, do Slatiny,
Vidíme tam ten pekný ľud,
Ktorý zvolenské teší doliny...


Andrej Sládkovič: Detvan.


Komentáre sú deaktivované

Oznam – Alliancia za rodinu

Vážení spoluobčania,

blíži sa termín dôležitej udalosti v našej krajine. 7. februára každý z nás môže povedať svoj názor v Referende o ochrane rodiny. Máme možnosť povedať svoj názor na rodinu, výchovu detí a manželstvo. Nenechajme vyjsť túto príležitosť na zmar a pristúpme k nej zodpovedne, ide o veľa. Prejavme sa ako slobodní ľudia, ktorým záleží na budúcnosti ich detí a vnúčat, na budúcnosti rodiny.

Referendum bude prebiehať aj v našej obci od 7. do 22. hodiny v sobotu  7. februára v budove Základnej školy a v zasadačke kultúrneho domu.

Príďte povedať svoj názor na to:

- či je manželstvo zväzkom muža a ženy

- či dieťa má právo na mamu a otca pri adopcii

- či majú rodičia právo chrániť svoje deti pred nevhodnou sexuálnou výchovou

Vážení spoluobčania to, čo je na Slovensku samozrejmosťou, je už vo viacerých krajinách zmenené na nepoznanie. Využime preto šancu vyjadriť sa k hodnotám, ktoré naši starí otcovia považovali za dôležité a jasné, ktoré utvárali naše rodiny i náš národ, využime šancu ovplyvniť našu budúcnosť a príďme hlasovať v referende o ochrane rodiny v sobotu 7. februára.

Komentáre sú deaktivované