Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Správy

Oznámenie o prerušení distribúcie energie

Oznamujeme občanom, že z dôvodu plánovaných prác bude prerušená distribúcia elektriny dňa 27.07.2017 od 8:00 hod do 14:00 hod a to pre odberné miesta: Boroviny - Krvavník č. 200, 293, 684, 685, 686, 687, 688, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 697, 698, 699, 700, 701, 885, 1470.


Dňa 28.07.2017 v čase od 8:00 hod do 14:00 hod a to pre odberné miesta: Borovinská cesta č. 472, Boroviny - Krvavník č. 435,896 celý text

ostatné | 28. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
akustický koncert - Patrik Píš 1

akustický koncert - Patrik Píš

30.6.2017

o 20:00 hod.

v Kinoklube Mladej Matice vo Zvolenskej Slatine celý text

ostatné | 27. 6. 2017 | Autor: Martin Cerovský

Letný denný zážitkový tábor

Letný denný zážitkový tábor - 3.- 14.7.2017 Základná škola Slatinské Lazy celý text

ostatné | 26. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Zvolen a Krupina od 8:00 hod dňa 22.06.2017 do odvolania. celý text

ostatné | 22. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Deň detí - fotogaléria

Deň detí - 4.6.2017 - fotogaléria celý text

ostatné | 22. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Májové a júnové podujatia organizované obcou

Májové a júnové podujatia organizované obcou

Jubilejný desiaty ročník Súťaže predníkov o Cenu Rinalda Oláha prebiehal v dňoch 13. – 14. mája v našom kultúrnom dome. Tohto roku sa prihlásilo sedem predníkov, šiesti zo Slovenska a jeden z Česka. Oficiálne o Cenu Rinalda Oláha súťažili len šiesti predníci, Michal Bittó sa pre nízky vek zúčastnil nesúťažne. Sprievodnou kapelou im aj tento rok bol Temperament Cimbal Orchestra pod vedením Michala Oťapku. Pozvanie do poroty prijali Andrej Baran, Stanislav Palúch, Barbora Botošová, Viliam Didiáš a Ján Hronček. I tento ročník bol naplnený krásou hudby a majstrovstvom virtuózov. Porota preto musela riešiť ťažkú dilemu, lebo vybrať z takej kvality, aká sa zišla tento rok, bolo naozaj veľmi ťažké. Napokon sa však rozhodli a v 1. kategórii sa laureátom Ceny Rinalda Oláha stal Miroslav Kapec a v 2. kategórii Marek Konček. Avšak naprázdno neodišli ani ostatní. Keďže každý vynikal v niektorej hodnotenej oblasti, porota rozhodla o udelení mimoriadnych cien Jánovi Čipčalovi a Jánovi Berkymu z prvej, Tomášovi Luptákovi a Pavlovi Popelkovi z druhej kategórie a aj nesúťažne sa predstavujúcemu Michalovi Bittóovi. Miroslav Kapec získal aj cenu diváka. Ani tento rok sa podujatie nezaobišlo bez výtvarného umenia. Vo vstupnej hale kultúrneho domu prezentoval svoje diela mladý maliar Gabriel Kurák, vytvárajúci svoje diela s folklórnou tematikou pomocou zeme, čo všetkým zúčastneným prinieslo jedinečný zážitok. Prestávku medzi súťažnou časťou a vyhodnotením tento rok vyplnil súbor Bystrina z Banskej Bystrice. Všetkých usporiadateľov potešila aj preplnená kinosála, ktorá bola krásnym a povzbudivým zážitkom i pre súťažiacich.
Keďže prvý júnový deň patriaci všetkým deťom vyšiel na štvrtok, my sme ho oslavovali s dvojdňovým odstupom v sobotu tretieho júna. Už v poradí druhýkrát sa konal v športovom areáli plnom atrakcií pre menšie i väčšie deti. Členovia našich športových klubov pripravili pre deti jednoduché hry, sprístupnili im i rodičom zákulisie slatinského športu, a tak možno i pomohli zrodiť ďalšiu generáciu slatinských športovcov. Rôzne hry a aktivity pripravili aj členova ostatných organizácií, nechýbalo ani rozprávkové divadlo a potešiť deti prišli so zaujímavým programom aj sokoliari. Za prechod každým stanovišťom získali deti sladkú odmenu, nechýbalo ani občerstvenie na doplnenie síl pred ďalšími hrami a športmi. I tento rok sa podujatia zúčastnili desiatky detí, čo svedčí o veľkej popularite tohto podujatia medzi našimi občanmi i tými z okolitých obcí či miest.
Druhá júnová nedeľa v Slatine patrila siedmemu ročníku Slatinského jarmoku. V centre obce sa zhromaždilo množstvo predajcov so svojimi stánkami a priestor pred kultúrnym domom zaplnili ľudoví výrobcovia aj členovia obecných organizácií so svojím umeleckým i prezentačným tovarom. Priestor pred Jednotou patril folkloristom. Svojimi domácimi pochúťkami, prezentačnými materiálmi i tanečno-speváckym umením sa predstavili Pazovský ľudový orchester – Pazovskí kocúri a Združenie pazovských žien zo Starej Pazovy v Srbsku, Ečerská folklórna skupina Zelený veniec z Ečeru v Maďarsku, Folklórny súbor Starišan z Prešova a naša Folklórna skupina Slatina. Pochúťky pre návštevníkov pripravili i naše dôchodkyne, poľovníci, hasiči i podnikatelia. Hostia a naša skupina nás potešili vystúpením i na galaprograme v záhrade Penziónu Zlatý dukát. V rámci doobedňajšieho programu sa predstavili aj deti zo Základnej umeleckej školy Heuréka. Bohužiaľ, priaznivo vyzerajúce počasie sa poobede zmenilo a pre silný vietor a následný dážď sa jarmočnisko predčasne vyprázdnilo. Počasie je však už také, no i napriek jeho nepriazni môžeme skonštatovať, že i siedmy Slatinský jarmok sa vydaril a priniesol krásne chvíle začínajúceho leta. Treba i spomenúť, že tento jarmok nesie jedno NAJ – najvyšší počet stánkov. Trochu však mrzí, že mnohí obyvatelia obce o jarmok neprejavili záujem a možno už i opakovane naň neprišli. Preto vyzývame: PRÍĎME! Príďme popozerať, zabaviť sa, poprechádzať, postretávať sa s priateľmi, susedmi i známymi, veď je to pre nás! Nemusíme míňať vysoké sumy, len podporiť to naše slatinské, vďaku čomu sme i my Slatinčanmi.
Ivan Hraško

celý text

ostatné | 21. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam


Oznamujeme občanom, že veľkoobjemový kontajner z cintorína bol nahradený tromi kontajnermi o objeme 1100 litrov z dôvodu, že tento veľkoobjemový kontajner obyvatelia obce využívali na uloženie komunálneho odpadu z domácností, nie na odpad z cintorína, na ktorý bol určený a tak pravidelne dochádzalo k znečisteniu priestoru okolo kontajnera . Upozorňujeme občanov, že komunálny odpad sa vyváža v obci podľa harmonogramu, veľkoobjemový odpad sa vyváža v obci 2x ročne v jarných a v jesenných mesiacoch veľkoobjemovými kontajnermi. Kontajnery v cintoríne sú určené len na odpad z cintorína. Zakazujeme preto nosiť do týchto kontajnerov komunálny odpad. Cintorín je monitorovaný kamerovým systémom a v prípade zisteného porušenia tohto zákazu budú vyvodené dôsledky.
Zároveň oznamujeme občanom, že priestranstvo pri cintoríne je určené na vývoz bioodpadu z domácnosti. Tento priestor je však uzavretý práve z dôvodu, aby sa sem nevyvážal nekontrolovane komunálny odpad. V prípade potreby si môžu občania vyzdvihnúť kľúč na obecnom úrade v čase úradných hodín. Po uložení zeleného odpadu musí byť kľúč bezodkladne vrátený na obecnom úrade.
celý text

ostatné | 3. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Upozorňujeme všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy, že sú povinný predchádzať zaburineniu pozemkov. celý text

ostatné | 11. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Detský karneval

Detský karneval

Obdobie fašiangov sa tradične spája s plesmi, ktoré sú určené hlavne dospelým. Pre deti sa zase organizujú karnevaly a inak to nebolo ani v nedeľu 19. 2. v našej obci. Kultúrna komisia pripravila karneval v reštaurácii Hokejka, bohužiaľ, i tento rok sa na účasti prejavila chrípková sezóna, no napokon sa zábavy zúčastnilo takmer 40 detí. I tento rok boli pre ne pripravené zaujímavé ceny, ktoré si odniesli viaceré originálne masky. Pochvala a uznanie však patrili všetkým deťom i rodičom, ktorí si dali s kostýmami množstvo práce. Program otvoril predseda komisie pán Marián Kučera a karnevalom sprevádzal deti šašo, ktorý spolu s nimi zobral do karnevalového kola i pani starostku. Po vyjašení sa na parkete si deti pochutili na občerstvení v podobe párkov a sladkých pampúšikov a krapňov, ktoré pre deti pripravili členky klubu dôchodcov. Všetkým zúčastneným i organizátorom patrí vďaka za účasť na tejto milej akcii.
celý text

ostatné | 20. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Vypaľovanie trávy

Nezabudnite!
Vypaľovanie trávy - to nikdy nerob!
Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa §8 písm. a) a §14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ZAKÁZANÉ! celý text

ostatné | 3. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Rekonštrukcia telocvični v ZŠ s MŠ T. Vansovej

Zrekonštruovaná telocvičňa
V mesiaci február tohto roku obec využila možnosť a podala žiadosť na Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016. Sme veľmi radi, že obec bola úspešná a bol jej priznaný nenávratný finančný príspevok vo výške 15.000 Eur na rekonštrukciu podlahy telocvične. Z vlastných zdrojov obec investovala ďalších takmer 9.000 Eur, aby sa z výmenou podlahy mohla zrealizovať aj výmena poškodeného obkladu stien telocvične. Celková investícia do rekonštrukcie telocvične predstavuje sumu 23.998 Eur.
Od októbra tohto roku teda žiaci našej ZŠ s MŠ T.Vansovej ale aj členovia športových klubov v obci, môžu využívať vynovenú telocvičňu, ktorej podlaha je z moderného elastického polyuretánového materiálu. Podlaha má zároveň vyššiu odolnosť voči mechanickému poškodeniu, je bezošvá, odpružená, elastická , vodeodolná a protisklzová. Pohyb detí ale aj ostatných užívateľov telocvične po novej podlahe je oveľa bezpečnejší a neporovnateľne lepší. Obklad stien telocvične je zhotovený z drevoplastu do výšky 2m.
Verím, že sa nám podarilo nielen skvalitniť vyučovací proces v našej základnej škole, ale vytvorili sme priestory na trávenie voľného času, aké nemajú v užšom ani v širšom okolí.
Ing. Mária Klimentová

celý text

ostatné | 19. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Oznam

O Z N A M

Oznamujeme nájomcom hrobových miest, že sa už uzatvárajú nové nájomné zmluvy na ďalšie obdobie (1.1.2017 – 31.12.2026).
Poplatok za jedno hrobové miesto je 25 € na desať rokov.
celý text

ostatné | 27. 10. 2016 | Autor: Správce Webu

Informácie cez RSS kanál

Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí majú záujem dostávať aktuality z obce na svoj e-mail, aby sa prihlásili na stránku obce www.zvolenskaslatina.sk a v ľavom dolnom roku Exporty do RSS klikli na oranžové okienko RSS. Po otvorení si v riadku Odoberať tento kanál pomocou....zadali svoju e-mailovú adresu a pokračovali stlačením tlačidla odoberaj. Takto Vám budú chodiť všetky aktuálne informácie zverejnené na webovej stránke obce. celý text

ostatné | 24. 5. 2016 | Autor: Správce Webu