Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 754
TÝŽDEŇ: 3535
CELKOM: 546561

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, piatok 18. 10. 2019
18 °C 10 °C
takmer jasno, juhovýchodný vánok
vietorJV, 1.22m/s
tlak1016.88hPa
vlhkosť57%

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školských zariadení

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o organizácii miestneho referenda v obci Zvolenská Slatina

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o verejnom poriadku

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školských zariadení a na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy zriadených na území obce Zvolenská Slatina

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Zvolenská Slatina

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o postupe pri poskytovaní príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o úhradách za služby a úkony poskytované obcou Zvolenská Slatina

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školských zariadení a na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy a centra voľného času zriadené na území obce Zvolenská Slatina

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017 o prenájme nehnuteľného majetku

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o miestnej dani za psa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o dani z nehnuteľností

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2017 obce Zvolenská Slatina k umiestňovaniu volebných plagátov zaregistrovaných kandidátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 obce Zvolenská Slatina o určení výšky príspevku na činnosť školy a školských zariadení

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školských zariadení a na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy a centra voľného času zriadené na území obce Zvolenská Slatina

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zvolenská Slatina č. 6 /2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Zvolenská Slatina č. 5/2016 – o prevádzkovom poriadku pohrebiska

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (Trhový poriadok)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zvolenská Slatina č. 3/2016 o stanovení podmienok prenajímania nájomných bytov bežného štandardu

Príloha k VZN č. 3/2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZVOLENSKÁ SLATINA č. 2/2016 o určení názvu ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Zvolenská Slatina, v katastrálnom území Slatinka a Zvolenská Slatina

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zvolenská Slatina č. 1 /2016 o určení miesta a času zápisu detí do I. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zvolenská Slatina

V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E Z V O L E N S K Á S L A T I N A č. 7 /2015 O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2016 Stiahnuté: 569x | 22.12.2015

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  OBCE  ČÍSLO  10/2015 O  NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM, OBJEMNÝM ODPADOM A O PREVÁDZKOVANÍ ZBERNÉHO DVORA Stiahnuté: 589x | 22.12.2015

Všeobecné záväzné nariadenie č. 11/2010 o úhradách za služby a úkony poskytované obcou Zvolenská Slatina Stiahnuté: 477x | 09.11.2011

Všeobecné záväzné nariadenie č. 13/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zvolenská Slatina Stiahnuté: 500x | 01.01.2009

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Zvolenská Slatina Stiahnuté: 552x | 07.10.2015

Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2007 ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Zvolenská Slatina Stiahnuté: 504x | 01.01.2007

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác Stiahnuté: 519x | 07.10.2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Zvolenská Slatina Stiahnuté: 545x | 24.09.2012

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013 obce Zvolenská Slatina o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 444x | 17.12.2013

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školských zariadení a na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy a centra voľného času zriadené na území obce Zvolenská Slatina Stiahnuté: 484x | 01.01.2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 /2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školských zariadení a na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy a centra voľného času zriadené na území obce Zvolenská Slatina Stiahnuté: 493x | 17.12.2013

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školských zariadení a na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy a centra voľného času zriadené na území obce Zvolenská Slatina Stiahnuté: 526x | 22.12.2015

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2013 obce Zvolenská Slatina o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 679x | 09.12.2014

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 14/2006 o zimnej údržbe miestnych komunikácií na území obce Stiahnuté: 550x | 01.01.2006

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2010 o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov Obcou Zvolenská Slatina na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Stiahnuté: 471x | 05.02.2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zvolenská Slatina č. 1/2014 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky  služieb Stiahnuté: 496x | 07.03.2014

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zvolenská Slatina č. 1/2015 – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 527x | 27.05.2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zvolenská Slatina č. 10/2012  o miestnej dani za psa Stiahnuté: 536x | 18.12.2012

Všeobecné záväzné nariadenie obce Zvolenská Slatina č. 12/2010 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Zvolenská Slatina a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 515x | 03.04.2012

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zvolenská Slatina č. 13/2012 o miestnej dani za predajné automaty Stiahnuté: 547x | 18.12.2012

Stránka