Miestny odbor Matice Slovenskej


Odhaľovanie pamätnej tabule matičiarovi Jurajovi Paškovi

V nedeľu, 11. októbra sme  si pripomenuli osobnosť Matičných dejín – rodáka Juraja Pašku,  ktorý bol správcom Matice slovenskej v rokoch 1959 – 1967. Pri príležitosti jeho nedožitých stých narodenín  mu bola na budove kultúrneho domu odhalená pamätná tabuľa,  ktorá nám bude jeho život a dielo pripomínať.

Pri tejto príležitosti navštívili našu obec príbuzní a rodinní príslušníci pána Juraja Pašku, jeho bývalí spolupracovníci,  súčasní predstavitelia MS pod vedením jej predsedu Mariana Tkáča, podpredsedníčka NR SR Jana Laššáková, poslanec NR SR Ján Senko, prednosta Okresného úradu vo Zvolene Miroslav Náhlik, bývalý dlhoročný predseda  NKÚ  Ján Jasovský. Pozvanie prijal i čestný občan Zvolenskej Slatiny Pavel Paška.

O 14:00   hod. sa všetci pozvaní  hostia stretli  na  seminári v zasadačke kultúrneho domu. Cieľom seminára bolo  priblížiť rodákom pôvod a osobnosť Juraja Pašku. O 15:00 hodine podujatie pokračovalo pochôdzkou po pamätníkoch slatinských osobností   zastavením sa  pri pamätnej tabuli Ľudovíta Veselého, v Galérii Jána Kulicha, v pamätnej izbe Terézie Vansovej a pri pamätnej tabuli Márie Ďuríčkovej. Nakoniec bola  odhalená pamätná tabuľa Jurajovi Paškovi na kultúrnom dome, v časti, kde v súčasnosti sídli Miestny odbor MS. O 16:00 hod. vyvrcholila  slávnosť akadémiou v kultúrnom dome, v rámci ktorej vystúpil FS MS z Dolnej Strehovej a  bol premietnutý dokument o Jurajovi Paškovi s názvom Matičiar, ktorý pripravil jeho syn Ivan Paška. Celé spomienkové podujatie bolo prístupné širokej verejnosti a sme radi, že sa na ňom zúčastnili i naši spoluobčania.

 

Miestny obdbor Matice slovenskej Zvolenská Slatina
a Kinoklub odboru mladých matičiarov Zvolenská Slatina

Obe organizácie sú zložkami Matice slovenskej s právnou subjektivitou. Úzko spolupracujú programovo, organizačne i zámerovo.

Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS) obnovil svoju činnosť v septembri 2003

 
(V obci pôsobil aj v minulosti. Doklady sú napr. z 50. rokov minulého storočia. Históriu MO MS zatiaľ nemáme spracovanú.). Činnosť MO MS je zameraná na kultúrno- spoločenské vyžitie svojich členov i ostatných občanov. Jednou jej zložkou je Divadelný ochotnícky súbor
 

Terézie Vansovej, ktorý nacvičuje divadelné hry a uvádza ich našim občanom i občanom okolitých obcí. MO MS organizuje rôzne akcie ako napr.: spevácke súťaže, výstavy ľudového umenia a kníh a tiež tradičné folklórne akcie (Majáles). V tomto roku začal vydávať mesačník o našej obci HLAS Slatiny.

Kinoklub vznikol v marci 2002, združuje slatinskú mládež. Organizuje pre ňu rôzne spoločenské akcie, súťaže a ponúka jej možnosť stretávať sa v kultúrnom prostredí klubu.

Obe organizácie sa svojimi aktivitami snažia pozdvihnúť mravné hodnoty svojich členov, vzbudiť národné vedomie a pestovať najmä v mládeži národnú hrdosť.

V tomto období je vo Zvolenskej Slatine 45 matičiarov a desiatky ďalších jej priaznivcov a spolupracovníkov.

web: www.kinoklubzs.szm.sk, www.moms.estranky.sk

 

Dátum vloženia: 11. 10. 2015 21:42
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 1. 2016 21:51
Autor: