Faktúry


Od 31. 3. 2022 sú samosprávy povinné zverejňovať nové zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

Všetky zmluvy, ktoré obec Zvolenská Slatina uzatvorila nájdete na:

https://crz.gov.sk/

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
1. 2. 2017

3016908082

Stravné lístky pra zamestnancov 3/2016

815,60 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

1161000533

Pripojenie do siete internet 03/2016

0,00 EUR

DTnet 10, s.r.o., M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

16900029

Správa siete 2/2016

180,00 EUR

Uram Štefan, Balkán 1780/39, 96001 Zvolen

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

3276

Strava pre volebnú komisiuobed + večera - 52 porcií

249,60 EUR

Ľubomír Chrien - KLAS, Novozámocká 2477/7, 960 01 Zvolen

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

16030027

Účastnícky poplatok - seminár Matričná agenda aelektronizácia

84,00 EUR

Ivana Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

7602172594

Telefónne hovory - mobily

125,06 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

9161734372

elektrická energia - ČOV 2/2016SNP 500

150,60 EUR

Stredoslovenská energetika

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

3115160482

Odvoz a likvidácia odpadu 2/2016 + VOK

47,81 EUR

MARIUS PEDERSEN,a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

3115160697

Vývoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľnéhokuchynského a reštauračného odpadu 2/2016

57,60 EUR

MARIUS PEDERSEN,a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

2016340079

Údržba verejného osvetlenia 2/2016

490,72 EUR

ELTODO SK a.s.

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

3115160479

Odvoz a likvidácia triedeného odpadu 2/2016

204,26 EUR

MARIUS PEDERSEN,a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

3115160432

Odvoz a likvidácia odpadu 2/2016 (komunálny odpad)

3 315,08 EUR

MARIUS PEDERSEN,a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

3115160387

Prenájom nádob 2/2016(1100 l žltá, 240 l BIO, Gama, 1100 l BIO)

351,02 EUR

MARIUS PEDERSEN,a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

4590644110

PHM služobné mot. vozidlá 02/2016

48,01 EUR

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

1609773

Prenájom rohoží 2/2016

13,75 EUR

Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

162SER0015

Oprava plynového kotla, Cintorínska cesta 809,v byte č. 9 ( p. Poliaková) - havarijný stav

205,01 EUR

REMONTA, spol. s r.o., SNP 45, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

1782877251

Telefónne hovory - OCÚ, internet 2/2016

99,43 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

1782828310

Internet, prenájom koncových zariadení 2/2016

65,59 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

2016145

Servisné poplatky za 1 obdobie(31.03.2016 - 30.03.2017)

540,00 EUR

Geosense SK s.r.o.,Michalovská 346/3,040 11,Košice

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

201671812436

Poplatok za bankovú informáciu k auditu

42,00 EUR

ČSOB, Michalská 18, 815 63 Bratislava

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

900043575

Poplatok za všeobecnú bankovú informáciu

75,00 EUR

OTP Banka Slovensko

Obec Zvolenská Slatina

16. 3. 2016

2016145

Servisné poplatky za 1 obdobie(31.03.2016 - 30.03.2017)

540,00 EUR

Geosense SK s.r.o.

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

3141600137

Zneškodnenie odpadu

342,64 EUR

Spoločnosť Pohronie a.s.

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

160137

Služby v oblasti OPP a BOZP za 2/2016

250,94 EUR

JOMA SEPO spol.s.r.o., SNP 152/108, 96201 Zvolenská Slatina

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

5/2016

Strava pre žiakov ZŠ a MŠ zo sociálne znevýhod.prostredia 2/2016

858,56 EUR

Základná škola s MŠ, T. Vansovej 353/3, 96001 Zvolenská Slatina

Obec Zvolenská Slatina

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 5876-5900 z 6030