Faktúry


Od 31. 3. 2022 sú samosprávy povinné zverejňovať nové zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

Všetky zmluvy, ktoré obec Zvolenská Slatina uzatvorila nájdete na:

https://crz.gov.sk/

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
1. 2. 2017

12160894

Medziobd. prehliadky výťahov - JOJ, STV, Markíza

131,42 EUR

Slovakia lift s.r.o., Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

049/16

Odborné prehliadky a skúšky el. zariadení,el. spotrebičov a bleskozvodov podľa cenovejponuky

2 495,64 EUR

JEEL,s.r.o., Študentská 32, 96001 Zvolen

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

7605998360

Telefónne hovory - mobily 08.06.16 - 07. 07. 2016

112,86 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

21607037

Výmena žiaroviek traktora.

151,92 EUR

UNIAGRO, s r.o., SNP 126, 96201 Zvolenská Slatina

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

3141600737

Zneškodnenie odpadu

263,09 EUR

Spoločnosť Pohronie a.s.

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

9164079519

elektrická energia - ČOV

82,46 EUR

Stredoslovenská energetika

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

20162653

Systémová podpoda Urbis 01.07.2016 - 30.09.2016

190,00 EUR

MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A, 974 00 Banská Bystrica

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

16200090

15 párov rukavíc, 5ks monterkových súprav

116,58 EUR

Ing.Vladimír Petriska BORTEX

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

1161001574

Pripojenie do siete internet 07/2016

0,00 EUR

DTnet 10, s.r.o., M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

2016040

Dopravné značky, stĺpiky a úchyty

518,40 EUR

Karys s.r.o., Garbanka 17, 974 11 Banská Bystrica

Obec Zvolenská Slatina

23. 11. 2016

20162653

Systémová podpoda Urbis 01.07.2016 - 30.09.2016

190,00 EUR

MADE spol.s.r.o.

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

2016019

Výmena PVC okien na požiarnej zbrojnicipodľa cenovej ponuky.

4 112,40 EUR

MELBRA s.r.o., Sládkovičova 577/33, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

20160018

Grafická úprava a tlač obecných novín Slatina

177,84 EUR

WGA s r.o., Radvanská 510/5, 974 01 Banská Bystrica

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

16900108

USB rozbočovač a predlžovacíUSB kábel spolu s prácou programátora

91,92 EUR

Uram Štefan, Balkán 1780/39, 96001 Zvolen

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

3016922975

Stravné lístky pre zamestnancov 7/2016

875,20 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

26061501

Čistenie kanalizácie - Hygienické centrum

90,00 EUR

EKOKANAL s.r.o., SNP 43, 97632 Badín

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

160854

Zásahová prilba TYTAN HOT 1ks červená,3ks žltá, tričko dl. rukáv s nápisom12ks

460,08 EUR

SEPO spol.s.r.o., SNP 152/108, 96201 Zvolenská Slatina

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

160513

Informačné tabule 3ks a zákazové značky 11ks

313,20 EUR

JOMA SEPO spol.s.r.o., SNP 152/108, 96201 Zvolenská Slatina

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

3115163981

Vývoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľnéhokuchynského a reštauračného odpadu 6/2016

115,20 EUR

MARIUS PEDERSEN,a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

3115163856

Odvoz a likvidácia odpadu 6/2016 + VOK

53,33 EUR

MARIUS PEDERSEN,a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

3115163846

Odvoz a likvidácia triedeného odpadu 6/2016

204,26 EUR

MARIUS PEDERSEN,a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

2016148

Prenájom nebytových priestorov 2. štvrťrok 2016

314,64 EUR

EnergoAgro s.r.o., Bottova 1522, 962 12 Detva

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

3115163679

Zneškodnenie odpadu

3 574,86 EUR

MARIUS PEDERSEN,a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

3115163680

Zneškodnenie odpadu

1 673,21 EUR

MARIUS PEDERSEN,a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Zvolenská Slatina

1. 2. 2017

3080690636

Pohonné hmoty - služ.motor.vozidlá

60,05 EUR

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

Obec Zvolenská Slatina

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 5601-5625 z 6030