Zvolenská Slatina - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

O Z N A M – Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Oznamujeme občanom, že v týchto dňoch nový prevádzkovateľ kanalizácie - spoločnosť CEROS, s.r.o., doručuje obyvateľom ulíc, v ktorých je vybudovaná stará kanalizácia do schránok Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou spolu s obchodnými podmienkami.

Tieto zmluvy je potrebné doplniť najmä o údaje v článku IV., bod 5, ktoré sa týkajú dažďových (zrážkových) vôd v prípade, že tieto sú odvádzané do verejnej kanalizácie.

Doplnené zmluvy je potrebné  po podpísaní v dvoch vyhotoveniach doručiť poštou na adresu prevádzkovateľa, prípadne vhodiť do schránky obce, umiestnenej na dverách pri vstupe do budovy obecného úradu. Obec ich potom hromadne doručí prevádzkovateľovi kanalizácie, aby takto zjednodušila občanom obce ich spätné doručenie.

Podotýkame, že tieto zmluvy nie sú doručované obyvateľom v uliciach, kde bola vybudovaná nová kanalizácia. Títo sa budú môcť napájať a uzatvárať zmluvy s novým prevádzkovateľom až po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na stavbu novej kanalizácie. Táto skutočnosť bude včas oznámená.

 

Zmluvy je potrebné vrátiť najneskôr do 30. apríla 2021.

 

 

Dátum vloženia: 8. 4. 2021 12:14
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 4. 2021 7:47
Autor: Správce Webu