Zvolenská Slatina - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality

COVID-19 - testovanie v obci - 27. február 2021 (SOBOTA)

Dátum: 23. 2. 2021

Oznamujeme občanom, že v sobotu 27.februára 2021 v čase od 08.00 do 19.00 hod.
bude v našej obci prebiehať testovanie na COVID 19v dvoch odberných miestach, zriadených v kultúrnom dome. Žiadame občanov, aby dodržiavali harmonogram z predchádzajúceho testovania a tak predchádzali tvoreniu dlhých

Mobilné odberové miesta okres Zvolen

Mobilné odberové miesta - okres Zvolen

Dátum: 11. 2. 2021

Mobilné odberové miesta - okres Zvolen

Nahlásenie údajov pre určenie poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia

Dátum: 10. 2. 2021

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sú prevádzkovatelia (právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie) povinní každoročne do 15. februára nahlásiť spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, ako aj ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý kalendárny rok pre výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom.
Potrebné doklady:
• Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia

Vybavuje:
Ing. Viera Gibalová
0911 806 029
prednosta@zvolenskaslatina.sk

Informačné kancelárie pre obete trestných činov obyvateľom obce

Dátum: 8. 2. 2021

Informačné kancelárie sú prevádzkované prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, ktorých úlohou je poskytovanie základných informácií obetiam a potenciálnym obetiam trestných činov a v prípade potreby sprostredkovanie poskytnutia služieb v oblasti právneho usmernenia a podpory, psychologickej pomoci a sociálneho poradenstva. Služby informačnej kancelárie sú všetkým klientom poskytované bezplatne a diskrétne.

OZNAM – DÔLEŽITÉ

Dátum: 3. 2. 2021

V súvislosti s pandémiou COVID-19 Obecný úrad vo Zvolenskej Slatine obmedzuje vybavovanie stránok v čase úradných hodín. Zamestnanci budú vybavovať iba neodkladné a odôvodnené záležitosti.

Pre vybavenie sa je potrebné vopred volať na telefónne čísla: 0903 806 029 -----
0911 806 029

Pri vstupe do priestorov Obecného úradu je potrebné preukázať sa potvrdením o negatívnom výsledku testu na COVID-19, prípadne potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 3 mesiace.
Tento režim bude trvať až do odvolania.

Prosíme každého, aby dôsledne zvážil nutnosť osobného kontaktu, takmer všetky záležitosti je možné vybaviť elektronickou formou prostredníctvom nasledovných mailov:
starosta@zvolenskaslatina.sk, prednosta@zvolenskaslatina.sk.

Ďakujeme všetkým, že konajú zodpovedne a chránia tak svoje zdravie aj zdravie ostatných.

Ing. Mária Klimentová
starostka obce

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021

Dátum: 27. 1. 2021

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!
Sčítanie obyvateľov

Dátum: 12. 1. 2021

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021

Kontaktné miesto pre sčítanie obyvateľov v roku 2021

Dátum: 5. 1. 2021

Kontaktné miesto: Knižnica Obecného úradu, SNP 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina

Elektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov. SSD spustila nové online služby

Dátum: 18. 12. 2020


Žiadne tlačenie a vypisovanie papierových formulárov, žiadne státie v rade na pošte a žiadne čakanie na obálku s vyjadrením. Odteraz sa dá s distribútorom elektriny komunikovať elektronicky a kedykoľvek skontrolovať v akom štádiu je proces.

Obyvatelia stredného Slovenska, ktorí chcú pripojiť svoju nehnuteľnosť k elektrickej sieti, už môžu svoju žiadosť vybaviť aj cez internet. Stredoslovenská distribučná (SSD) totiž spustila pre zákazníkov na stránke www.ssd.sk nový elektronický systém. Odberateľom elektriny umožňuje komunikovať s distribučnou spoločnosťou pri riešení najčastejších požiadaviek online. Ich spracovanie v elektronickej forme je jednoduchšie a šetrí čas. V niektorých prípadoch aj mesiac.

Registrácia chovov ošípaných

Dátum: 14. 10. 2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen opätovne zasiela usmernenie v súvislosti s registráciou chovov ošípaných z dôvodu šírenia afrického moru ošípaných v SR.

Seniori, sme tu pre Vás ! Povedzme STOP podvodníkom

Seniori, sme tu pre Vás ! Povedzme STOP podvodníkom

Dátum: 1. 4. 2020

Súčasný krízový stav s vírusom COVID-19 núti najmä staršiu generáciu zostať čo najviac doma, za zatvorenými dverami. Túto situáciu vo svoj prospech môžu zneužiť podvodníci, ktorých konanie Vás môže pripraviť o značnú časť majetku alebo celoživotných úspor.

Osoby s vyšším rizikom ohrozenia - COVID - 19

Dátum: 18. 3. 2020

COVID 19 - osoby s vyšším rizikom ochorenia - Kto je vo väčšom riziku??

COVID - 19 - čo robiť ak ste chorí

Dátum: 18. 3. 2020

Ak máte ochorenie COVID - 19 alebo máte podozrenie, že ste nakazení vírusom, ktorý spôsobuje COVID - 19, postupujte podľa krokov uvedených v detaile oznamu, aby ste zabránili šíreniu choroby na ľudí vo vašej domácnosti a vo vašom okolí.

COVID - 19 - Pomoc sebe a druhým

COVID - 19 - Pomoc sebe a druhým

Dátum: 18. 3. 2020

Pomoc sebe a druhým

10 odporúčaní pri COVID-19

10 odporúčaní pri COVID -19

Dátum: 18. 3. 2020

10 odporúčaní pri COVID- 19

Informovanie verejnosti - Koronavírus

Dátum: 4. 3. 2020

Informácie a odporúčania pre verejnosť ohľadom koronavírusu, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Kniha Zvolen a okolie z neba

Dátum: 6. 11. 2019

Kniha Zvolen a okolie z neba

Kanalizácia v obci Zvolenská Slatina - výstavba

Dátum: 30. 5. 2018

Výstavba kanalizácie v obci Zvolenská Slatina

Mobilná aplikácia v Obraze

Nová služba pre občanov a návštevníkov našej obce - Mobilná aplikácia - V OBRAZE

Dátum: 18. 10. 2017

Chcete byt informovaní o aktualitách z nášho webu? Chcete mať k dispozícii dôležité informácie z obce vo vašom smartfóne? Práve pre vás je určená naša nová mobilná aplikácia - V OBRAZE. Aplikácia vám prináša prehľad aktualít z webu našej obci, upozorní vás na novo vložené správy, dozviete sa včas o organizovaných akciách, môžete si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli. Čo je potrebné mať k jej stiahnutiu? - mať chytrý telefón s operačným systémom Android či iOS, prístup na internet, miesto v úložisku telefónu cca 13MB.
(na mobilnom telefóne si treba zadať www.zvolenskaslatina.sk, potom podľa operačného systému kliknúť na download on the... a dať si aplikáciu inštalovať. Potom si v pravom hornom rohu pridať obec a potvrdiť.)

Informácie cez RSS kanál

Dátum: 24. 5. 2016

Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí majú záujem dostávať aktuality z obce na svoj e-mail, aby sa prihlásili na stránku obce www.zvolenskaslatina.sk a v ľavom dolnom roku Exporty do RSS klikli na oranžové okienko RSS. Po otvorení si v riadku Odoberať tento kanál pomocou....zadali svoju e-mailovú adresu a pokračovali stlačením tlačidla odoberaj. Takto Vám budú chodiť všetky aktuálne informácie zverejnené na webovej stránke obce.