Zvolenská Slatina - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Zverejnenie - z á m e r zriadenia vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Obce Zvolenská Slatina

Dátum zvesenia: 17. 3. 2021 Zodpovedá: Správce Webu