Zvolenská Slatina - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí vodoprávnych konaní - kolaudačného konania zlúčeného so zmenou stavby pred dokončením a dodatočného povolenia časti zmeny stavby a povolenia na osobitné užívanie vôd, nariadenie ústneho pojednávania

Registratúrna značka: TS1

Dátum zvesenia: 9. 3. 2021 Zodpovedá: Správce Webu