Zvolenská Slatina - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Rozsah hodnotenia určený podľa §30 zákona č. 24/2006 z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre zmenu navrhovanej činnosti "Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ - Zvolen výcho

Oznamujeme občanom, že dňa 13.01.2021 bol spôsobom v mieste obvyklým zverejnený Rozsah hodnotenia, určený podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre zmenu navrhovanej činnosti „Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ – Zvolen východ“. Navrhovateľom je Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava.

Rozsah hodnotenia bude verejnosti prístupný na webovom sídle a na úradnej tabuli  obce najmenej po dobu  10 pracovných dní od dňa zverejnenia.   Verejnosť môže  podávať pripomienky  a doručiť svoje písomné stanoviská  k  rozsahu hodnotenia počas celej doby zverejnenia.

 

Vo Zvolenskej Slatine dňa 13.1.2021                                                                                                                                             Ing. Mária Klimentová

                                                                                               starostka obce


Rozsah hodnotenia určený podľa §30 zákona č. 24/2006 z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre zmenu navrhovanej činnosti "Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ - Zvolen východ" (691.21 kB)

Dátum zvesenia: 24. 1. 2021 Zodpovedá: Správce Webu