Zvolenská Slatina - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Evanjelická a. v. cirkev

 

Kostol Evanjelickej cirkvi a.v.

Adresa: Evanjelický a.v. farský úrad

 

Ev. a. v. farský úrad,

Terézie Vansovej 306/4, 962 01 Zvolenská Slatina; http://www.facebook.com/czslatina

Mgr. Branislav Kováč − zborový farár;

zborová dozorkyňa: Zuzana Urbanová;

kantorka: Oľga Drobová;

 

Zvolenská Slatina

Nedeľa o 9:00 - hlavné služby Božie (ev. a. v. chrám)

Piatok o 9:00 - ranné služby Božie (zb. miesťnosť na fare)

Detva

1. nedeľa v mesiaci o 14:00 - kultúrny dom

Hriňová

1. nedeľa v mesiaci o 12:30 - mestský úrad