Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 403
TÝŽDEŇ: 403
CELKOM: 915620

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, pondelok 6. 12. 2021
rain and snow 3 °C -4 °C
rain and snow, slabý severozápadný vietor
vietorSZ, 2.61m/s
tlak1009hPa
vlhkosť82%
zrážky0.11mm
sneženie0.65mm

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Poskytovanie informácií

 

Poskytovanie informácií

Na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má každá

právnická osoba alebo fyzická osoba (občan Slovenskej republiky, cudzinec, osoby

bez štátnej príslušnosti) právo na prístup k informáciám, ktoré má Obec Zvolenská

Slatina k dispozícii a ktoré je povinná sprístupňovať a zverejňovať.

Žiadateľ nemusí preukazovať žiadny dôvod alebo záujem, prečo informáciu potrebuje.

Nesprístupňujú sa informácie týkajúce sa štátneho tajomstva, informácie týkajúce sa

osobnosti a súkromia fyzickej osoby, služobného tajomstva, informácie odovzdané

bez právnej povinnosti, bankového tajomstva, informácie o rozhodovacej činnosti

súdov a orgánov činných v trestnom konaní, daňového tajomstva, informácií

chránených ako duševné vlastníctvo, obchodné tajomstva, informácie zverejňované

povinnou osobou na základe osobitného zákona, informácie o mieste výskytu

chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín ak hrozí ich

neprípustné riešenie, poškodzovanie alebo ničenie.

Žiadosť o sprístupnenie je možné podať:

1. Písomnou formou

- Na adresu: Obec Zvolenská Slatina, SNP 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina

- V podateľni Obecného úradu

- Na e-mail: prednosta@zvolenskaslatina.skstarosta@zvolenskaslatina.sk, sekretariat@zvolenskaslatina.sk

2. Osobne v podateľni obecného úradu Zvolenská Slatina v stránkové dni:

Pondelok od 7.30 do 11.30 h od 12.00 do 15.30 h

Utorok od 7.30 do 11.30 h od 12.00 do 15.30 h

Streda od 7.30 do 11.30 h od 12.30 do 16.30 h

Štvrtok  nestránkový deň

Piatok od 7.30 do 11.30 h od 12.30 do 15.00 h

3. Telefonicky – s predvoľbou 045/ 53 94 212

So žiadosťou musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno

a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo

sídlo ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií

žiadateľ navrhuje. 1. Informácie je možné získať aj oboznámením sa na úradných tabuliach

umiestnených pred budovou Obecného úradu vo Zvolenskej Slatine, prípadne

na internetovej stránke obce : www.zvolenskaslatina.sk

2. Žiadosti vybavuje príslušný zamestnanec a to do 8 pracovných dní odo dňa

podania žiadosti.

3. Informácie sa žiadateľovi podávajú v akejkoľvek vhodnej žiadateľom

požadovanej forme – odpisom, kópiou, elektronicky, poštou, telefonicky,

faxom.

4. Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrady za materiálové náklady

spojené so zhotovením kópie, obstaraním nosiča, prípadne s odoslaním

údajov. Výšku úhrady stanovuje Smernica o slobodnom prístupe

k informáciám v podmienkach obce Zvolenská Slatina zo dňa 01.02.2001

Ako podať opravný prostriedok?

Proti rozhodnutiu Obecného úradu vo Zvolenskej Slatine o odmietnutí

požadovanej informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. možno podať

odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia

lehoty na rozhodnutie o žiadosti.