Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Vítame Vás na našej stránke obce Zvolenská Slatina

Starostka obce: Ing. Mária Klimentová


Pôjdeme, Rozhoň môj, do Slatiny,
Vidíme tam ten pekný ľud,
Ktorý zvolenské teší doliny...


Andrej Sládkovič: Detvan.

Úradná tabuľa

Novinky

26.05.2016

Kurzy hry na hudobné nástroje

Občianske združenie Trhanovčan, Podkriváň 87, 985 51 Podkriváň Kontakt: Bc. Pivka Ľubomír, mob. 0915 892 948, pivkovci@azet.sk Hudba je pre detský vývoj dôležitá. Už v prenatálnom štádiu ju dieťatko vníma a reaguje na ňu a jej pozitívny vplyv sa postupne prejavuje s rastom dieťaťa v mnohých oblastiach. Okrem tvorivosti a koncentrácie, sa veľký prínos hudobného vzdelávania u detí prenáša aj do oblasti abstraktného a matematického myslenia, prežívania, sebavyjadrenia ako aj takej elementárnej zručnosti ako je čítanie, počúvanie a reč. Hudobný sluch, hudobná predstavivosť a hudobný prejav sa prostredníctvom hry dajú rozvíjať už veľmi skoro, v staršom predškolskom veku už môžeme začať aj s konkrétnym hudobným nástrojom. Ponúkame kurzy hry na tieto nástroje: - trúbka - tenor, barytón - zobcová flauta - klarinet - saxofón - tuba Máme za cieľ okrem podpory talentov a výchovy nových hudobníkov, rozvíjať hudobné cítenie ako také, čiže ponúknuť zaujímavé a prínosné trávenie voľného času popri ďalších dôležitých aktivitách ale aj uplatnenie v dychovej kapele či v orchestri priamo vo Vašej obci či regióne. Našli ste si kurz? Stačí, ak zavoláte na tel. 0915 892 948, kde Vám poskytneme ďalšie informácie.

Detail Aktuality

24.05.2016

Informácie cez RSS kanál

Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí majú záujem dostávať aktuality z obce na svoj e-mail, aby sa prihlásili na stránku obce www.zvolenskaslatina.sk a v ľavom dolnom roku Exporty do RSS klikli na oranžové okienko RSS. Po otvorení si v riadku Odoberať tento kanál pomocou....zadali svoju e-mailovú adresu a pokračovali stlačením tlačidla odoberaj. Takto Vám budú chodiť všetky aktuálne informácie zverejnené na webovej stránke obce.

Detail Aktuality

24.05.2016

Váľanie hlavného mája a májales

Slatinskí mládenci Vás srdečne pozývajú na Váľanie hlavného mája, ktoré sa bude konať 28. mája, to je v sobotu o 19.30 hod. Zároveň Vás srdečne pozývajú na Majáles, ktorý sa bude konať o dvadsiatej prvej hodine (21:00) v Hostinci Hokejka. Vstupné je dve eurá (2€). Tešíme sa Vašu účasť.

Detail Aktuality

18.05.2016

predajné miesta na slatinskom jarmoku

O Z N A M Oznamujeme záujemcom o ambulantný predaj na podujatí Slatinský jarmok dňa 11.06.2016 (sobota), že o vydanie povolenia na predaj môžu požiadať najneskôr do 6.júna 2016 na priložených tlačivách spolu s prílohami poštou na adrese Obecný úrad Zvolenská Slatina, ul. SNP 370/19, 962 01 alebo na mailovej adrese starosta@zvolenskaslatina.sk. Na základe podanej žiadosti im bude Povolenie na predaj zaslané poštou. Upozorňujeme, že nebude umožnený predaj žiadateľovi, ktorý sa v deň konania podujatia dostaví do obce Zvolenská Slatina bez vydaného Povolenia Obcou Zvolenská Slatina. organizátori podujatia

Detail Aktuality

22.04.2016

Oznámenie o zápise detí do Materskej školy a kritéria prijatia do Materskej školy

zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017 sa uskutoční do 31. mája 2016.Miesto podania prihlášky: ZŠ s MŠ Terézie Vansovej, ul. T. Vansovej 353/5, 962 01 Zvolenská Slatina. Čas a spôsob podania prihlášky: prihlášku je potrebné podať osobne alebo poštou do 31. mája 2016. Prihlášky je možné si vyzdvihnúť v budove ZŠ na ul. Terézie Vansovej, v budove MŠ na ul. Budovateľskej alebo si ich môžete stiahnuť www.zszvslatina.edu.sk

Detail Aktuality