Zvolenská Slatina - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Zverejnenie zámeru uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena ako prípad hodný osobitného zreteľa

Dátum zvesenia: 21. 6. 2020 Zodpovedá: Správce Webu