Zvolenská Slatina - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia §9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom obce Zvolenská Slatina

Dátum zvesenia: 21. 6. 2020 Zodpovedá: Správce Webu