Zvolenská Slatina - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Všeobecne záväzné nariadenie č. ..../2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Zvolenská Slatina

Všeobecne záväzné nariadenie č. ..../2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Zvolenská Slatina

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 15. 06. 2020

Dátum zvesenia: 21. 6. 2020 Zodpovedá: Správce Webu