Zvolenská Slatina - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

NÁVRH Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Zvolenská Slatina

Dátum zvesenia: 21. 6. 2020 Zodpovedá: Správce Webu