Zvolenská Slatina - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

AKTUALIZÁCIA ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

O Z N A M  Aktualizácia územného plánu obce

Obec Zvolenská Slatina, v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva vo Zvolenskej Slatine č.120/2019 zo dňa 16.12.2019, týmto oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám, že pripravuje podklady
pre aktualizáciu platného Územného plánu obce Zvolenská Slatina, schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva č.315/2010 zo dňa 26.4.2010. Navrhované zámery a požiadavky v rozsahu celého katastrálneho územia obce Zvolenská Slatina je potrebné písomne predložiť

najneskôr do 06. 03. 2020.

na Obecný úrad Zvolenská Slatina, ul. SNP č. 370/19,

962 01 Zvolenská Slatina.

Zároveň upozorňuje, že požiadavkami, ktoré budú doručené
po uvedenej lehote sa obec nebude zaoberať.

 

Dátum zvesenia: 6. 3. 2020 Zodpovedá: Správce Webu