Obsah

Rok 2016

Zmluva o elektronickom zasielani faktúr – MADE spol. s r.o..pdf Stiahnuté: 93x | 22.03.2016

Havarijné poistenie motorových vozidiel – poistná zmluva č. 11-951-78900536 – UNION poisťovňa.pdf Stiahnuté: 94x | 22.03.2016

Zaradenie motorového vozidla Octavia PZ č. 11-921-72901024 – UNION poisťovňa.pdf Stiahnuté: 92x | 22.03.2016

Dodatok 6 k zmluve o vývoze triedeného odpadu – Marius Pedersen.pdf Stiahnuté: 106x | 22.03.2016

Dohoda o voliteľnom volacom programe Voice – Slovak Telekom.pdf Stiahnuté: 81x | 22.03.2016

Príloha č.1 – Zoznam účtov služby VVN a VVN BiznisTrunk zaradených do Voice Partner – Slovak Telekom.pdf Stiahnuté: 89x | 22.03.2016

Zmluva o spolupráci – Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.pdf Stiahnuté: 85x | 22.03.2016

Nájomná zmluva – Ivan Pavlík.pdf Stiahnuté: 119x | 22.03.2016

Zmluva číslo 92572986 o postúpení práva povinností odberateľa z uzavretej zmluvy č. 616018438 zo dňa 19.01.2016 – Hreňovčík.pdf Stiahnuté: 93x | 22.03.2016

číslo zmluvy 616018438 o dodávke vody z verejného vodovodu – Maloslatinská 15.pdf Stiahnuté: 84x | 22.03.2016

Kúpna zmluva – WITOS s.r.o..pdf Stiahnuté: 87x | 22.03.2016

Kúpna zmluva – Ing. Jaroslav Šuster a Ing. Mária Šusterová.pdf Stiahnuté: 165x | 22.03.2016

Zmluvy o dotáciách na rok 2016.pdf Stiahnuté: 104x | 22.03.2016

Dohoda o ukončení zmluvy o prevode platieb uskutočnených platobnými kartami.pdf Stiahnuté: 278x | 22.03.2016

Nájomná zmluva č. 7_2015 – PD Lieskovec.pdf Stiahnuté: 94x | 22.03.2016

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie a poskytovania ďalších webhostingových služieb GALILEO CORPORATION s.r.o..pdf Stiahnuté: 105x | 22.03.2016

Kúpna zmluva – Štefan Uram.pdf Stiahnuté: 79x | 22.03.2016

Zmluva o dielo - Oľga Csekeiová Stiahnuté: 90x | 23.03.2016

Rok 2015

Zmluva o dielo – ELTODO SK Stiahnuté: 135x | 14.01.2015

Zmluvy o nájme bytu Stiahnuté: 118x | 01.04.2015

Stránka