Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Informácie o začatých správnych konaniach

 

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

Dátum zverejnenia:

Začaté správne konanie:

- žiadosť o výrub drevín rastúcich mimo les

žiadateľ:

zastúpený:

druh dreviny:

počet:

Katastrálne územie:

Parc. číslo:

druh pozemku:

vlastník pozemku:

odôvodnenie:

Oznámenie v zmysle zákona č. 543/2012 Z.z. o ochrane prírody