//link to the CSS files for this menu type // link to the JavaScript files (hoverIntent is optional) // initialise Superfish

Menu

Slatinský jarmok

Slatinský jarmok 2015

Piaty ročník Slatinského jarmoku

Už piaty rok je súčasťou kultúrneho diania v našej obci Slatinský jarmok. Nadväzuje na tradície starších jarmokov, ktoré sa v našej obci konali stovky rokov. I tento rok bol pre návštevníkov pripravený bohatý program. Ten sa začal oficiálnym otvorením v piatok 12. júna o 21.00 v záhrade penziónu Zlatý dukát, po ktorom nasledovala repríza divadelného predstavenia U richtárov bude svadba.

Na druhý deň sa pokračovalo samotným jarmokom, ktorý sa začal, ako inak, slávnostným vybubnovaním na novom parkovisku pred Jednotou. Hneď na začiatku boli predstavení hostia, tento rok prijali pozvanie vysokoškolský folklórny súbor Poľana z Brna, folklórny súbor Komlós z Tótkomlósa v Maďarsku a folklórny súbor Skorušina z Lieseka na Orave. Samozrejme, nechýbala ani domáca folklórna skupina Slatina, folklórny súbor Gorovec, deti z krúžkov Kúdeľka a Tancuľkovia, hovoreným slovom prispeli kmotra s kmotrom z Príbeliec pri Veľkom Krtíši.

V priebehu celého dňa mali návštevníci možnosť nakúpiť si v stánkoch, občerstviť sa v ponuke špecialít, ktoré pripravili pozvaní hostia, naše dôchodkyne, poľovníci, hasiči a domáci podnikatelia. Popoludní o piatej sa v záhrade Zlatého dukátu konal galaprogram, na ktorom vystúpili hostia, domáca folklórna skupina i deti. Program našich divákov veľmi zaujal, ba niektorí účinkujúci museli pre veľký potlesk aj nejakú tú pieseň pridať. Program Slatinského jarmoku trval až do neskorých nočných hodín  a skončil sa ľudovou veselicou. Na samý koniec ostali len slová rozlúčky a vzájomné priania ďalších úspechov. Aj tu však platí, že bez Slatinčanov niet Slatinského jarmoku, a preto dúfame, že v ďalších rokoch si cestu na Jarmok nájde viac našich občanov, než tomu bolo tento rok.

Za prípravu a organizovanie tohto podujatia  treba poďakovať všetkým organizátorom a občanom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu podujatí a tým prispeli k rozvoju našej obce i k šíreniu jej dobrého mena v bližšom i širšom okolí.

Ivan Hraško

Slatinský jarmok 2015

Slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

slatinský jarmok

slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

slatinský jarmok

slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

slatinský jarmok

slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

slatinský jarmok

slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

slatinský jarmok

slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

slatinský jarmok

slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

slatinský jarmok

slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

slatinský jarmok

slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

slatinský jarmok

slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

slatinský jarmok

slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

slatinský jarmok

slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

galaprogram - slatinský jarmok

galaprogram - slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

slatinský jarmok

galaprogram - slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

galaprogram - slatinský jarmok

galaprogram - slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

galaprogram - slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

galaprogram - slatinský jarmok

galaprogram - slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

galaprogram - slatinský jarmok

galaprogram  - slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

galaprogram - slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

galaprogram - slatinský jarmok

galaprogram - slatinský jarmokautor: Z. Huliaková,

galaprogram -slatinský jarmok

galaprogram -slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

galaprogram - slatinský jarmok

slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

galaprogram - slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

galaprogram -slatinský jarmok

galaprogram - slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

galaprogram -slatinský jarmok

galaprogram -slatinský jarmok autor: Z. Huliaková

galaprogram -slatinský jarmok

galaprogram - slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

galaprogram -slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

galaprogram -slatinský jarmok

galaprogram -slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

galaprogram -slatinský jarmok

galaprogram - slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

galaprogram - slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

galaprogram - slatinský jarmok

galaprogram -slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

galaprogram -slatinský jarmok

galaprogram -slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

galaprogram - slatinský jarmok

galaprogram - slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

galaprogram -slatinský jarmok

galaprogram -slatinský jarmokautor: Z. Huliaková

Slatinský jarmok 2014

V sobotu 14. júna 2014 sa konal už štvrtý ročník „Slatinského jarmoku“. Opäť ožil stred  našej obce,  opäť sme  vo Zvolenskej Slatine uvítali hosťujúce folklórne skupiny. Tentokrát sme mali možnosť vidieť a počuť folklórny súbor Cerovina z Rumunska, tanečnú skupinu Hustopečská chasa z ČR, folklórnu skupinu Pántlika z Maďarska a Univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice. Predstavila sa nám aj naša domáca folklórna skupina Slatina pri MO MS. Krátkymi vstupmi počas dňa podujatie oživili aj  naši malí Tancuľkovia, tanečný krúžok CVČ Heuréka, folklórny súbor Gorovec, folklórny súbor Ratolesť.

Už tradične sa Slatinský jarmok začal vybubnovaním v strede obce, úvodným slovom starostky obce,  krátkymi vstupmi jednotlivých folklórnych skupín a zaspievaním ľudovej piesne „Borovka“.

Jarmok pokračoval v strede obce  a návštevníci mali možnosť v stánkoch hostí ochutnať špeciality ich domácej kuchyne. Zároveň mali možnosť pochutnať si na špecialitách, ktoré pripravili naše spoločenské organizácie a podnikatelia. V ďalších stánkoch mali možnosť prezerať  si a nakupovať výrobky a tovary   rôznych výrobcov.

O  17.00 hod. sa konal v záhrade penziónu Zlatý dukát galaprogram folklórnych skupín a vo večerných hodinách  jarmok pokračoval  ľudovou veselicou v záhrade Penziónu Zlatý dukát.

S hosťami sme sa rozlúčili po ich vystúpení  v ev. a.v. kostole v nedeľu dopoludnia.

Na záver sa chceme poďakovať všetkým spoluorganizátorom podujatia – Miestnemu odboru Matice Slovenskej v našej obci spolu s folklórnou skupinou Slatina, členom kultúrnej komisie, poslancom OZ  a všetkým spoločenským organizáciám  i  klubom v obci. Poďakovanie patrí aj všetkým sponzorom, ktorí svojimi príspevkami podporili toto podujatie a majú veľkú zásluhu na jeho realizácii. Podujatie bolo organizované tiež s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Mária Klimentová

starostka obce

slatinský jarmok 2014slatina jarmok 2014autor: M. Fekiač

slatina jarmok - 2014slatina jarmok - 2014autor: M. Fekiač

slatina jarmok - 2014

slatina jarmok-2014autor: M. Fekiač

slatina jarmok-2014autor: M. Fekiač

slatina jarmok-2015

slatina jarmok-2014autor: M. Fekiač


autor: M. Fekiač

slatina jarmok- 2014

slatina jarmok-2015autor: M. Fekiač

slatina jarmok-2014

slatina jarmok-2014autor: M. Fekiač

autor: M. Fekiač

slatina jarmok-2014

slatina jarmok-2014autor: M. Fekiač

slatina jarmok-2014

slatina jarmok-2014autor: M. Fekiač

slatina jarmok-2014

slatina jarmok-2014autor: M. Fekiač

slatina jarmok-2014

slatina jarmok-2014autor: M. Fekiač

slatina jarmok-2014

slatina jarmok-2014autor: M. Fekiač

slatina jarmok-2014

slatina jarmok-2014autor: M. Fekiač

slatina jarmok-2014

slatina jarmok-2014autor: M. Fekiač

slatina jarmok-2014

slatina jarmok-2014autor: M. Fekiač

slatina jarmok-2014autor: M. Fekiač

Slatinský jarmok 2013

Vsobotu 15. júna a v nedeľu 16. júna sa obyvatelia Zvolenskej Slatiny, ale aj širokého okolia mohli zúčastniť na treťom ročníku Slatinského jarmoku. Všetkých návštevníkov čakal bohatý program, ponúkajúci rôzne možnosti zábavy a oddychu. Na jarmok boli, tak ako aj v
minulých rokoch, pozvaní zahraniční aj domáci hostia. Tento rok prijali pozvanie Vysokoškolský súbor ľudových piesní a tancov Poľana z
Brna, Národopisní kroužek Dolněmčan z Dolního Němčí na Morave a Folklórny súbor Rosička, rosa z Dolného Kubína. Samozrejme, nesmela chýbať ani domáca Folklórna skupina Slatina pri Miestnom odbore Matice slovenskej. Potešiť sme sa mohli jednak z ich nádherných ľudových vystúpení, ale aj kulinárskeho umenia. Pre návštevníkov jarmoku si pripravili rôzne domáce špeciality, na ktorých si pochutil nejeden mlsný jazýček. Jarmok sa tradične otváral o desiatej na priestranstve pred lekárňou. V krátkom kultúrnom programe boli návštevníkom predstavené jednotlivé súbory, ktoré nás oboznámili so svojou históriou a činnosťou a predviedli nám ukážky svojho tanečného, hudobného i speváckeho umenia. V obci sme tiež mohli stretnúť sprievody zložené z vystupujúcich kolektívov, ktoré obyvateľov pozývali na jarmok. Po otvorení sa už jarmok rozbehol v plnom prúde. Ľudia mali možnosť nakúpiť si najrôznejšie veci, ktoré im ponúkali predajcovia v stánkoch, deti iste potešili balóniky, hračky a sladkosti či skákací hrad, na ktorom sa mohli dochuti vyšantiť. Hlavne však mali možnosť ochutnať gastronomické špeciality, ktoré im ponúkali hostia, ale aj slatinskí poľovníci , hasiči, ženy z Klubu dôchodcov a prevádzkovatelia reštauračných a pohostinských služieb z
našej obce. Nechýbalo tak pečené prasa, domáce koláče, varená kukurica, klobásy, guľáš, ale ani kofola či pivo. Užívať si atmosféru mohli
na pripravenom sedení v parku v strede obce. Atmosféru vylepšili aj ďalšie folklórne vystúpenia v podaní Detského folklórneho súboru Ratolesť
z Detvy a žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy Heuréka zo Zvolenskej Slatiny. Rovnako bohatá ponuka čakala návštevníkov aj v
galaprograme, ktorý sa uskutočnilo sedemnástej hodine na školskom dvore. Že sa bolo na čo pozerať, o tom svedčí aj vysoká účasť ľudí, ba aj niektorí z predávajúcich sa po zbalení stánkov prišli na galaprogram pozrieť. Mohli sme v ňom vidieť všetky pozvané súbory aj domácu folklórnu skupinu, ktoré sa nám predstavili so svojimi programami. Nesmelo chýbať ani vystúpenie detskej zložky našej
folklórnej skupiny. Na záver galaprogramu členovia všetkých vystupujúcich kolektívov zaspievali „hymnu “ Slatinského jarmoku, pieseň Borovka, borovka. Vyvrcholením prvého jarmočného dňa bola ľudová zábava, ktorá sa konala v priestore záhrady Penziónu Zlatý
Dukát. Na druhý deň jarmok pokračoval slávnostnou pobožnosťou v rímsko- katolíckom kostole. V rámci nej sa domáci aj hostia predstavili spevom duchovných piesní. Program a ponuka Slatinského jarmoku boli i tento rok bohaté a vzhľadom na to, že počasie podujatiu prialo, si iste každý našiel to svoje. Na záver sa ešte patrí poďakovať všetkým, ktorí sa na príprave Slatinského jarmoku podieľali. Vďaka patrí všetkým domácim i zahraničným hosťom a domácej folklórnej skupine, ktorí oblažili nielen naše srdcia, ale aj naše žalúdky. Rovnako patrí vďaka
všetkým, ktorí sa podieľali na technickom zabezpečení podujatia a konkrétne členom Slovenského skautingu 21. zboru Korčín Zvolenská Slatina,
členom Dobrovoľného hasičského zboru Zvolenská Slatina, Miestnemu odboru Matice slovenskej vo Zvolenskej Slatine, členom Futbalového klubu Zvolenská Slatina, Základnej škole s materskou školou Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine, Penziónu Zlatý Dukát, všetkým sponzorom, ktorí podujatie finančne či materiálne podporili, a všetkým ostatným organizátorom, ktorí sa podieľali na zabezpečení Slatinského jarmoku.
Ivan Hraško

jarmok 2013-348

jarmok 2013-341

jarmok 2013-334

jarmok 2013-333

jarmok 2013-326

jarmok 2013-293

jarmok 2013-266

jarmok 2013-258

jarmok 2013-244

jarmok 2013-239

jarmok 2013-235

jarmok 2013-222

jarmok 2013-220

jarmok 2013-214

jarmok 2013-196

jarmok 2013-161

jarmok 2013-155

jarmok 2013-154

jarmok 2013-151

jarmok 2013-141

jarmok 2013-139

jarmok 2013-120

jarmok 2013-119

jarmok 2013-76

jarmok 2013-35

jarmok 2013-30

Slatinský jarmok 2012

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

Slatinský jarmok 2011

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok

slatinský jarmok